KOSGEB faizsiz kredi sonuçları 2017

0
73

Birçok haber sitesinde 2017 KOSGEB faizsiz kredi sonuçları açıklandı şeklinde haber yapılsa da kosgeb.gov.tr adresine girdiğimizde 2017 faizsiz kredi sonuçları …

KOSGEB faizsiz kredi sonuçları 2017

KOSGEB tarafından girişimcilere verilen 2017 faizsiz kredisi sonuçları henüz açıklanmadı. Birçok haber sitesinde 2017 KOSGEB faizsiz kredi sonuçları açıklandı şeklinde haber yapılsa da kosgeb.gov.tr adresine girdiğimizde 2017 faizsiz kredi sonuçları açıklanmadı şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyoruz.

KOSGEB 2017 İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçları henüz açıklanmamıştır.” Söz konusu uyarı bu şekilde.

Açıklandığı taktirde ise aşağıdaki linkten ulaşılabilecek. Birkaç gün içerisinde aşağıdaki linki tıklayarak açıklanıp açıklanmadığı sonucuna bakabilirsiniz.

KOSGEB başvuru sonuçlarının açıklanacağı adres sifirfaiz.kosgeb.gov.tr

 

 

 

EĞİTİM

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, KOSGEB Kayseri İl Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenleyecektir.

Eğitimin toplam süresi 72 saat olup 9 günde tamamlanacaktır.

Eğitimlerin faaliyet planı doğrultusunda kesintili veya kesintisiz 9 gün içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Eğitim sonunda %80 (seksen) devam şartını sağlayan katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi düzenlenerek verilir.

EĞİTİM SONRASI

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler, İş Planı hazırlayarak başvuru yapmaya hak kazanırlar.

Destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son 2 (iki) yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen bir işletmenin, kurucu ortaklarından en az 1 (bir) tanesinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip bir girişimci olması ve bu girişimcinin işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki payının en az % 30 (otuz) olması gerekir. Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; Konya için; %60 (altmış) olup, girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oran % 80 (seksen) olmaktadır. Ancak, İşletme Kuruluş Desteği için oran uygulanmaz.

A) İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

İşletme kuruluş giderleri için herhangi bir gider belgesi aranmaksızın geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

 

B) KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

C) İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 2.500 (iki bin beşyüz) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL’dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır: (2017 faizsiz kredi sonuçları açıklandığında web sitesinden duyuru yapılacaktır.)

Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.),
İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç)

İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

 

D) SABİT YATIRIM DESTEĞİ (FAİZSİZ KREDİ 2017 sonuç)

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK UNSURU

TÜRÜ

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

2.000

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

18.000

% 60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci Derecede Şehit Yakını veya Engelli Girişimciye %80

İşletme Giderleri Desteği

30.000

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı

50.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

 

 
CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here