RTÜK Cezaları 2018 miktarları nelerdir?

RTÜK tarafından 2018 yılı için belirlenen ceza miktarları aşağıda verilen yazı ile belirtilmiştir.

RTÜK Cezaları 2018 miktarları nelerdir?

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Genel Duyuru (19.12.2017)

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi hakkında kanunda muhtelif miktarda idari para cezaları öngörülmüştür. Üst Kurul tarafından uygulanacak idari para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü gereği Üst Kurulun 07/12/2017 tarih ve 2017/49 sayılı toplantısında alınan 08 numaralı karar ile 2018 yılında idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmasına karar verilmiştir.

11/11/2017 tarih ve 30237 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 14.47 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 6112 ve 4207 Sayılı sayılı Kanunlar gereği Üst Kurul tarafından uygulanacak idari para cezası miktarları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

 

1- 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32 nci maddesinde Öngörülen İdari Para Cezaları:

Radyolar İçin 1.701.-TL

Televizyonlar İçin 17.065.-TL

 

2- 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezaları:

Radyolar İçin 3.867.- TL

Televizyonlar İçin 7.738.-TL

 

3- 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezaları:

Radyolar İçin 7.738.- TL

Televizyonlar İçin 15.477.-TL

 

4- 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezasının Alt ve Üst Sınırı:

Alt Sınırı 114.470.-TL

Üst Sınırı 343.410.-TL

 

5- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 6552 sayılı Kanun’la Değişik 5 inci maddesinin 4 ile 14 üncü Fıkraları Uyarınca Öngörülen İdari Para Cezalarının Alt Sınırı

13.816.- TL 2017 Yılı % 14.47 ( 484 s. VUK. Teb.)

 Alt Sınırı 114.470.- TL Üst Sınırı 343.410.-TL

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir