Dünya

İbn-i Sina Kimdir? İbn-i Sina’nın Eserleri Nelerdir?

İbn-i Sina Kimdir? İbn-i Sina'nın Eserleri Nelerdir?

İbn-i Sina, İslam Dünyasının en önemli filozof ve hekimlerinden biridir. İslam tarihi boyunca büyük bir etki yaratan bu büyük düşünür, tıp, mantık, felsefe, astronomi, matematik ve kimya gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Bu makalede, İbn-i Sina’nın hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. İbn-i Sina Kimdir? İbn-i …

Read More »

5G ’nin Tarihsel Gelişimi ve Diğer Önemli Noktalar

5g

5G ’nin Tarihsel Gelişimi ; Geçmişten günümüze iletişim kurmak için insanlık olarak gösterilen azim ve duyulan zorunluluk hissi nedeniyle yıllar boyu çeşitli iletişim gereçleri kullandık. Bu doğrultuda önce hayvanları, sonra birbirimizi kullandık yıllarca. Ortaçağ boyunca yaşanan iletişimsizlikler nice savaşlar nice yiğitler kaybettirdi milletlere. Ancak sanayi devrimi hayalarımıza yeni bir çığır …

Read More »

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilecek olan bu mobil uygulamanın tanıtımını gerçekleştirmeden önce ne gibi eklentilere sahip olduğunu ve bu eklentilerin ne denli önemli olduğuna değinmek gerekmektedir. Eklentilerimizden birkaçından bahsedecek olur isek bunlar; çevre kirliliği kadına şiddet, sokak hayvanlarına yardım ve benzeri unsurlardır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere olan olumsuz olay ve olguların kimi …

Read More »

Balkan Savaşı ve Edirne’nin Kurtarılması

Balkan Savaşı ve Edirne’nin Kurtarılması

Balkan Savaşları ve Edirne’nin Kurtarılması 19.yüzyıl Osmanlı Devleti için tam bir buhran dönemi olmuştur. 1830 yılında Edirne Antlaşması ile Yunanistan Osmanlı’dan bağımsızlığı kazanmış, aynı yıl emperyalist Fansa Cezayir’i işgal etmiş, Fransız İhtilali’nin etkisiyle başta Balkanlar olmak üzere birçok Osmanlı bölgesinde isyanlar başlamış ve 1878 tarihli Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ …

Read More »

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Kırım

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Kırım

Rusya – Ukrayna Savaşı’nın devam ettiği bu günlerde Boğazların durumu ve Karadeniz’in akıbeti merak konusu olmuştur. Bu bağlamda Rusya ve Osmanlı Devleti arasında geçmiş dönemde yapılan savaşlar ve antlaşmalar da tarihten ders çıkararak ileriye bakılabilmesi noktasında önem taşımaktadır. Ayrıca YKS ve KPSS gibi kritik sınavlarda da konuyla ilgili farklı sorular …

Read More »

Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ; Uluslararası barışı sağlama amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’nin 2. Dünya Savaşı öncesinde etkisiz kalması Türkiye’nin Boğazların silahsızlandırılması ve güvenliğinin garantör devletlere bırakılmasına dair kaygılarını artırmıştır. Bu nedenle de Londra Silahsızlanma Konferansında ilk kez Boğazların silahsızlandırılmasına ilişkin hükmün iptali Türkiye tarafından dile getirmişti. Keza bu tutumunun tek destekleyici …

Read More »

86. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Türkiye

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethedilmesinden sonra Karadeniz Osmanlı hakimiyetine girmiş Boğazlar da ve Karadeniz’de egemenlik Osmanlı’nın olmuştu. Böylece Boğazlardan yapılacak tüm geçişlerde inisiyatif kullanma hakkı da bizatihi Osmanlı’ya geçmişti. 1535 yılı itibariyle önce Fransa’ya sonra da İngiltere ve Hollanda’ya verilen kapitülasyonlar (ticari ayrıcalıklar) ile yabancı ticaret gemileri Boğazlardan geçme hakkı etmişlerdi. …

Read More »

Fanatizm Nedir?

fanatizm

  Kime fanatik dersiniz? Fanatizm Nedir? Bu tanımı genellikle futbol takımlarını deli gibi destekleyen erkekler için kullanırız. Fanatik birini hayal edince aklınızda nasıl biri canlanıyor? Elinde satır veya sopa, yüzünde boya olan bağırıp çağıran erkekler. Fanatikliğin anlamına baktığımızda, bir markaya, insana, düşünceye yüksek sempati ve sevginin duyulması. Eğer bir siyasi …

Read More »

Milletler Cemiyeti ve Türkiye

png 20220718 172433 0000

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), Birinci Cihan Harbi’nin sonunda galip gelen devletler tarafından kurulmuş olan uluslararası bir teşkilattır. Amacı, savaş öncesinde ve savaş sırasında bozulan dünya düzeninin yeniden tesis ettirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Diğer yandan Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu, gelişimi, Türkiye’nin cemiyete girişi ve sonraki dönemler, Birleşmiş Milletler’in kurulmasına kadar olan süreçteki …

Read More »

Rus İmparatorluğu’nun Son Çarı: 2. Nikolay

20220717 021150 0000 1

17.yüzyılın ilk çeyreğinden 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, yaklaşık 300 yıl Rusya’da muktedir olan Romanov Hanedanlığı’nın son üyesi olan 2. Nikolay, 1868 yılında doğdu. Dedesi 2. Aleksandr’ın suikaste uğraması sonrasında, babası 3. Aleksandr’ın Rus tahtına getirilmesi ile 1881’de veliaht oldu. Sekiz yıl temel eğitim alan ve zaman zaman bakanlık toplantılarına …

Read More »