ALLAH’IN SIFATLARI NELERDİR?

İslam dinine göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti diye ikiye ayrılmaktadır. Zati sıfatlar sadece Allah u Tealaya özgü sıfatlardır. Ayrıca, Subuti sıfatlar ise mutlak olan ve Allah’da bulunması zorunlu olan sıfatlardır. ALLAH'IN SIFATLARI NELERDİR?

Allah’ın Zati Sıfatları

Allah’ın zati sıfatları Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefit-in Lil Havadis ve Kıyam bi Nefsihi olmak üzere 6 adettir. Şimdi Allah’ın zati sıfatlarını inceleyelim.

1-Vücud:

Vücud kelimesi Arapça’da varlık anlamına gelir. Allah’ın sıfatı olarak vücud ise Allah’ın yokluğunun düşünülemeyeceği anlamına gelir. Söz konusu sıfata göre Allah’ın varlığı kendisindendir. Varlığının bir başlangıcı yoktur.

2-Kıdem:

Allah u Teala’nın varlığının başlangıcının olmadığını ifade eder. Bu sıfatları zihnimiz ile idrak etmemiz mümkün değildir.

3-Beka

Allah’ın varlığının ebedi olduğunu anlatan sıfattır. Allah’ın dışındaki tüm varlıklar hatta ölüm bile yok olacaktır.

4-Vahdaniyet

Bu sıfata göre Allah’tan başka ilah yoktur, birdir. Bu konu ile ilgili İhlas suresinin meali şu şekildedir. “De ki : O Allah tektir, Samed’dir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.

5-Muhalefit-in Lil Havadis

Cenab-ı Hak sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzemez. Müslüman bir kimsenin yapması gereken Allah’ı hiçbir şeye benzetmemektir.

6-Kıyam bi Nefsihia

Söz konusu sıfata göre Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir, bütün varlıklar Allah’a muhtaçtır.

Allah’ın Subuti Sıfatları

Allah’ın subuti sıfatları ise ilim, hayat, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin olmak üzere 8 adettir. Bu sıfatları incelemeye başlayalım:

Öncelikle birinci sıfat olan ilim sıfatında Allah’ın ilmi her canlı ve her şeyi kuşatmıştır. Devamında ikinci sıfat olarak hayat sıfatı vardır. Bu sıfatta Allah her zaman canlıdır. Sonrasında üçüncü sıfat olarak semi sıfatı yer almaktadır. Allah her şeyi ama her şeyi duyar.

Dördüncü subuti sıfat ise Basar sıfatıdır. Bu sıfatta Allah gizli saklı her şeyi görür. Ayrıca Allah’ın beşinci sıfatı iradedir. Yasin suresi 82. ayetine göre Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman “Ol” der oluverir. Altıncı sıfat ise kudrettir. Allah muktedirdir, bütün canlılar Allah’ın kudreti karşısında güçsüzdür. Bununla birlikte Allah’ın subuti sıfatı kelam gelmektedir. Bu sıfata göre Allah kulları ile sözsüz bir iletişim kurabilir. Son olarak ise tekvin sıfatı gelmektedir. Allah kainattaki her şeyi adil bir şekilde yaratmıştır.

 

 

About Aslıhan Özkan

Check Also

Namaz Kılmanın Sağlığımız İçin İnanılmaz Faydaları

Namaz Kılmanın Sağlığımız İçin İnanılmaz Faydaları!!

Namaz, Dinimiz için önemli bir ibadettir ve biz  müslümanlar tarafından beş vakit boyunca günlük hayatın …