Ebced Hesabı Nedir?

Ebced hesabı, Arap alfabesinin kolaylıkla hatırlanması için ilk dört harfin sıralanışının ebced şeklinde kullanılması ile yapılan hesaplamadır. Ebced hesabı yüzyıllardır kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle insanlar gelecek ile ilgili tahminlerde bulunurlar.Ebced Arapça kökenli bir kelimedir. E, b, c ve d harflerinden türeyen bu kelime Arap alfabesinin ilk dört harfinin birleşmesinden meydana gelir. Bu hesaplamada insanlar Arap alfabesindeki harflere belirli rakamlar verirler. Ebced hesabı bir nevi şifreleme sistemidir. Ebced Hesabı Nedir?

EBCED HESABI NASIL YAPILIR

İnsanlar bir ismin ebced hesabını yapacağı zaman önce o isim Arapça harflerle yazarlar. Sonrasında her harfe karşılık gelen tablodaki rakamları tespit ederler. Örneğin bu yöntemi kullanarak isminize karşılık gelen Esma-i Hüsna’yı tespit edebilirsiniz.Ebced hesaplamayı birçok kişi günlük kullanımda, çocuk isimlerinde ve kitaplarda ve makalelerde kullanmaktadır. Ayrıca tasavvufçular da ebced hesaplamayı kullanmaktadırlar. Örneğin; “Allah” lafzı ebced olarak 45’e “Muhammed” ismi ise 92’ye tekabül etmektedir.Bunların haricinde geleceğe dair tahminlerde de birçok kişi ebced hesabını kullanmıştır. Mesela, Kuran ve hadislerden bir çok olayla ilgili tahminler yapmışlardır. Bunlara örnek olarak İstanbul’un fethinin Kuran’da geçen “beldetün tayyibetün” kelimesinde çıkarılması verilebilir. Ayrıca uzmanlar bir hadis metninden kıyametin tarihinin tahmin edilmesini örnek vermektedir.İslam alimlerine göre Ebced hesabı kullanılarak olayların tarihlerini, cami, çeşmelerin yapım tarihlerini belirlemek caizdir. Ancak ebced hesabı yaparak muska yapmak, bunun haricinde dini hüküm çıkarmak kesinlikle caiz değildir.

Harflerin Ebced Değeri

Son olarak inceleyeceğimiz konu ise harflerin ebced değeridir. Harflerin ebced değerinin bilinmesi ile konu ile iştigal edenler ebced hesaplaması yapmaktadırlar. Şimdi harflerin ebced değerlerini inceleyeceğiz. Harflerin ebced değerleri ise şu şekildedir : Elif 1, Be 2, Cim 3, Dal 4, He 5’dir. Vav 6, Ze 7, Ha 8, Tı 9, Ya 10’dur. Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, Fe 80, Sad 90 ve Kaf 100’dür. Ra 200, Şın 300, Te 400, Peltek se 500, Hı 600, Zel 700, Dad 800, Zı 900 ve Ğayn 1000’dir.

About Aslıhan Özkan

Check Also

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler? Kadir Gecesinde Neler Olmuştu?

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler? Kadir Gecesinde Neler Olmuştu?

Kadir gecesi, İslam dininde önemli bir gecedir ve Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir. Bu …