29 Mayıs 2023 Pazartesi

Faiz neden haramdır?

İslam, bütün çeşitleri ve miktarı ile faizi yasaklamış, haram kılmıştır.

Faiz neden haramdır?

İslam, bütün çeşitleri ve miktarı ile faizi yasaklamış, haram kılmıştır. Kur’an’da şöyle buyuruluyor: ”Ey îman edenler, Allah’tan sakının, inanmışsanız faizden arta kalan hesaptan vazgeçin. Böyle yapmazsanız, bunun Allah’a ve Rasulüne açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. Borçlu darda ise, eli genişleyinceye kadar beklemelidir. ”(Bakara: 278-280) . 

Peygamber Efendimiz de: ”Faiz yiyene, yedirene, şahitlerine ve kâtibine Allah lânet etmiştir”buyuruyor.(Buharî) .

 

Faiz yasağının sebep ve hikmetleri üzerinde eski ve yeni müellifler çok değerli bilgiler vermişlerdir. Bunlardan bir kaçını zikretmek istiyorum:

            a) Faizli kıredi kullananlar, faizi de maliyete ekledikleri için, bu fazlalık sonunda tükticiden çıkmaktadır. Böylece zengin daha zengin, fakir daha fakir olmaktadır.

 

            b) Faizli  kapitalist sistemlerde, zengin fakir arasındaki refah farkı, gittikce büyüyeceği için, bunun sonucu sosyal bunalımlara, anarşi ve ayaklanmalara varmaktadır.

            c) Faizsiz kıredi, insanları birbirine yaklaştırırken, faiz uzaklaştırmakta, düşmanlık doğurmaktadır.

            d) Faizcilik, toplum içinde faiz yiyip yatan, işsiz güçsüz ömür tüketen, topluma hizmetten uzak yaşayan bir sınıfın doğmasına sebep olmaktadır.

 

           e) Faizli kıredi ile çalışan bir kimse, gece gündüz çalışıp didinirken riziko içindedir, Faizci ise hem emeksiz, hem de endişesizdir. Bu durum kişilerin adalet duygusunu zedelemekte, ahlâka ve toplum dayanışmasına ters düşmektedir.

 

            f) Faiz, haksız bir kazançtır. Çünkü faizci, malının kârını değil, riske girmeden fazlalık almaktadır ve bu fazlalık haramdır.

 

            Faiz yasağının şümulü: İçkinin günahı nasıl ki, yalnızca içenin üzerinde kalmıyorsa, faizin vebali de sadece onu yiyene âit değildir. Faizi ödeyen, mukaveleyi yazan ve şahitlik edenler de günaha girmektedir.

Hakkında admin


İlginizi Çekebilir

Namazın Şartları Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir?

Namaz, İslam’ın beş şartından biridir ve Müslümanların ibadetlerinden en önemlilerinden biridir. Namazın şartları şunlardır: Taharet …