Kabe ‘nin Tarihi

Kabe, yeryüzünde yapılmış ilk ibadet yeridir. Müslümanlar için kutsal olan bu mescit rivayetlere göre Hz. Adem (a.s)’dan beri kutsal bir mabettir. Bununla birlikte İslam dini mensupları Kabe’ye Beytullah derler. Beytullah, Allah’ın evi anlamına gelmektedir. Şimdi Kabenin tarihini incelemeye başlayalım.Kabe 'nin Tarihi

Kabe ‘nin Tarihçesi

Kabenin tarihi ile ilgili rivayetlere göre, Kabe Hz. Adem’den beri vardır. Rivayetlere göre Hz. Adem ile Hz. Havva yeryüzüne geldiklerinde Arafat mevkinde bir araya gelir. Sonrasında her ikisi Kabe’nin bulunduğu yere gelir. Bu sırada Hz. Adem, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. Allah tarafından nurdan sütun orada tecelli eder. Bu sütun Hz. Şit zamanında kaybolur. Geriye ise sadece bir taş kalır. Bu olayın sonrasında Hz. Şit dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte Hz. Şit’in yerleştirdiği siyah taş Hacer’ül Esved’dir. Ardından Nuh tufanı sırasında Kabe kumlar altında kalır ve tekrar kaybolur.Hz. İbrahim DönemiKabenin tarihi ile ilgili olarak değineceğimiz bir diğer dönem ise Hz. İbrahim dönemidir. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alan sahih bilgilere göre Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail ve Hz. Hacer’i Kabe’nin bulunduğu yere götürür. Hz. İbrahim daha sonra oğlu Hz. İsmail ile birlikte Hz. Şit tarafından yapılan Kabe’nin temellerini bulurlar. Sonrasında Kabe’yi bu temeller üzerinde tekrar inşa ederler. Nitekim Bakara suresi 127. ayette “Kabenin temellerini yükselttikleri sırada” ifadesi geçmektedir.İşte bu ayetten de anladığımız üzere Kabe-i Muazzama Hz. İbrahim döneminin öncesinden beri var olmaktadır.Hz. Muhammed DönemiBirçok rivayete göre Kabe birçok kez tekrar yapılmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) Peygamber olmadan önce Mekkeliler Kabe’yi tekrar inşa ederler. Bu inşa bittikten sonra Hacerül Esved’in hangi kabile tarafından yerine yerleştirileceği konusunda ihtilaf meydana gelir.Bu ihtilafı çözmek için Hz. Muhammed (s.a.v)’i hakem tayin ederler. Bu ihtilafla ile ilgili olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ise Hacerül Esved’i bir örtünün içerisine koyarak her biri kabile tarafından tutulması ile taşınmasını önerir. En nihayetinde söz konusu öneri bütün kabile reisleri tarafından kabul edilerek taş yerine konulur. Kabenin tarihi ile ilgili incelememizin sonuna geldik.

Hakkında Aslıhan Özkan


İlginizi Çekebilir

Ebced Hesabı Nedir?

Ebced Hesabı Nedir?

Ebced hesabı, Arap alfabesinin kolaylıkla hatırlanması için ilk dört harfin sıralanışının ebced şeklinde kullanılması ile …