Namaz Kılmanın Önemi

Namaz İslam dinine mensup olanların Allah’a kulluk maksadıyla yerine getirdikleri bir ibadettir. Namaz İslam dininin en önemli rükünlerinden biri olarak görülür. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) namazla ilgili olarak ” Namaz dinin direğidir” diyerek namazın önemine vurgu yapmıştır.Bununla birlikte, İslamiyet ile şereflenmiş kişilerin günde 5 vakit namaz kılmaları farzdır. Farz olan namazlar olduğu gibi vacip ve sünnet namazlar da bulunmaktadır.Farz namazlar, Cuma namazı, cenaze namazı, vakit namazları şeklindedir. İkinci olarak Vacip namazlar ise Vitr namazı ile bayram namazlarıdır. Son olarak ise İslam fıkıhçıları Sünnet namazlarına örnek olarak da kuşluk, teheccüd, teravih namazlarını vermektedir. Ayrıca istihare namazı, hacet namazı, mescit namazı, abdest namazı, husuf kusuf namazını da sünnet namazlar olarak göstermektedirler.

Namaz Kılmanın Önemi

Namaz İslam dini için o kadar önemli bir ibadettir ki Hz. Muhammed (s.a.v.) namazı iman ile küfür arasında çizgi olarak ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de de Allah u Teala namazın kötülüklerden alıkoyacağını söylemiştir. Söz konusu Ankebut suresi 45. ayette “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.” ifadeleri yer almaktadır.Bununla beraber, Hz. Muhammed (s.a.v.) “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır.Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar.Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. …Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.” buyurmuştur.

NAMAZIN ŞARTLARI

Sonuç olarak, Namazın şartları, namazın rükünleri olarak isimlendirileceği gibi namazın olmazsa olmazları da denebilir. Böylece belirtilen şartlardan bir tanesi bile yerine getirilmediği takdirde söz konusu ibadet sahih olmaz.Şimdi namazın şartlarını inceleyelim. Namazın şartları namaza başlamadan önceki şartlar ve namazın başlamasından sonraki şartlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.İlk olarak, Namaza başlamadan önceki şartlar şunlardır:
 • Hadesten taharet
 • Necasetten taharet
 • Setr-i Avret
 • İstikbal-i Kıble
 • Vakit
 • Niyettir.
İkinci ve son olarak, Namazın başlamasından sonraki şartlar ise şunlardır:
 • İftitah tekbiri
 • Kıyam
 • Kıraat
 • Rüku
 • Secde
 • Son oturuştur.
                  

About hulya sarıçiçek

Check Also

Kerahat vakti Nedir? Hangi Vakitlerde Namaz kılmak Memkruhtur?

Kerahat vakti Nedir? Hangi Vakitlerde Namaz kılmak Memkruhtur?

Kerahat vakti Nedir? Hangi Vakitlerde Namaz kılmak Memkruhtur? Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir …