Tefekkür Etmek Ne Anlama Gelir?

Tefekkür etmek Arapça’da f,k,r kökünden gelmektedir. Arapça kökenli bu kel “düşünmek” ve “akıl erdirmek” anlamlarına gelmektedir. İslam dini literatüründe ise Allah zat, sıfat ve fiillerini O’nu her türlü kusurdan tenzih ederek düşünmektir.

Tefekkür Etmek Ne Anlama Gelir?

 

Tefekkür Etmek Dini Anlamı

İslami ilimlerde  Allah’ın eşsiz fiillerini göz önünde bulundurarak Allah’ın her türlü kusur ve noksanlıktan uzaklığına ulaşmaktır. Allah’ı düşünme İslam dininde ibadet olarak görülmüş ve hayırlı bir amel olarak övülmektedir. Bu nedenle, Müslüman alimler İslamiyet içerisinde bulunan kimselere Allah’ı ve varlıklarını düşünmeyi tavsiye buyurmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de”Göklerin ve yerin melekutunu düşünmezler mi” (Araf/185) ve “Bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratılmış” (Gaşiye/17) ayetleri yer almaktadır. Bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim Allah’ın varlıklarını tefekkür etmenin önemine vurgu yapmıştır.

Tefekkür Etmek Ne Anlama Gelir? 

 Nasıl Tefekkür Etmeliyiz

Allah Resul (s.a.v) Allah’ın zatını değil yaratıklarını düşünmemiz gerektiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu buyruğu ile Allah’ın zatı hakkında noksan aklımızla yanlış hükümler çıkarabileceğimizi düşünmüştür. Bununla beraber, yanlış hüküm çıkararak dalalete gidebileceğimizi ve İslam yolundan uzaklaşacağımızı ifade etmiştir. Ayrıca, Bu dini vazife yaratılan varlıkların güzellik ve faydalarını tefekkür ederek Allah’a inanıp O’nu sevmeye neden olur. Böylelikle, Allah’ın vaat ettiği sevapları ve günahları ve O’nun nimetlerini düşünerek de Allah düşünülür.

Al-i İmran suresi 191.ayette Allah u Teala “…Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler” buyurmaktadır. Aynı ayetin devamında ise “… «Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Senʼi tesbîh ederiz. Bizi Cehennem azâbından koru!» ifadeleri geçmektedir.

Bu ayet-i kerimelerde de ifade edildiği üzere Allah insanlardan dünyanın boşuna yaratılmadığını tefekkür etmelerini ister. Ayrıca, Allah u Teala dünyada meydana gelen hadiselerin bir intizam halinde yaratıldığını ifade eder. Bununla birlikte, Allah (c.c.) insanlardan göklerde ve yere dikkatlice bakmalarını ve Allah’ın ayetlerini görmelerini istemiştir.

Tefekkürle ilgili olarak Allah Resulü (s.a.v) ise “bir saat tefekkür 1 yıl ibadetten hayırlı olduğunu” buyurmuşlardır.  (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310). Bu hadis-i şerifte Allah Resulu (s.a.v.) zihni bir amelin diğer bütün amellerimizi etkileyeceğini belirtmiştir. Mesela, İnsanlar Allah’ı düşünerek bedeni ve mali amellerde bulunacaktır. Bu nedenle zihni bir amelin bedeni bir amelden üstün olabileceğini ifade etmiştir.

Hakkında Aslıhan Özkan


İlginizi Çekebilir

Ebced Hesabı Nedir?

Ebced Hesabı Nedir?

Ebced hesabı, Arap alfabesinin kolaylıkla hatırlanması için ilk dört harfin sıralanışının ebced şeklinde kullanılması ile …