11 Aralık 2023 Pazartesi

Zekat Nedir?

Zekat nedir, sözlük anlamı “bereket, artmak ve çoğalmaktır”.Ayrıca  İslamın şartlarından olan mali bir ibadettir. nisap miktarını aşan malı olan her Müslümana farzdır.

Zekat Nedir?

 

Kimler Zekat verir?

Zekat nedir sorusuna cevap bulduktan sonra zekatı kimlerin vereceğini inceleyelim. Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, hür ve kazanç sağlayıcı nitelikte mala sahip olan (nisap miktarda) kimselere zekat farzdır. Ayrıca, zekata tabi malın edinilmesinden itibaren bir yıl geçmesi gerekmektedir.

Zekat Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Bu bölümde İslam dinine göre zekata tabi malın nisap miktarının nasıl belirlendiğini ifade edeceğiz. Zekatın nisap miktarı 80,18 gr altın veya aynı değere denk gelecek gümüş, para ve ticari maldır. Ayrıca 5 deve, 50 koyu veya 30 sığır da nisap miktarıdır.

 KİMLERE VERİLİR

Allah u Teala İslam ın ikinci rüknü olan bu mali yükümlülüğün kimlere verileceğini Tevbe suresi 60.ayette ifade etmiştir. Bu ayete göre Müslümanlar zekatı yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlara vermesi gerekir. Ayrıca Müslümanların köleler, borçlular, Allah yolundakiler ve yolda kalmışlara da zekat vermesi gerekir.

KİMLER  ALAMAZ

Hanefi fıkıhçılarına göre anne, baba, eş ve çocuklar zekat alamaz. Ayrıca, Müslüman olmayanlar, zenginler ve Hz. Peygamberin yakınları ve soyundan gelenler de  alamaz.

Zekat Nedir ve Ne Zaman Verilir.

Zekatın ne zaman verileceği ile ilgili belirli bir zaman bulunmamaktadır. Müslümanlar zekatı elde ettikleri malın nisap miktarı ulaşmasından itibaren kameri 1 yıl sonra vermesi gerekir. Örneğin bir Müslümanın geçen sene Ramazan ayının 1’nde nisap miktarını aşan bir mal elde ettiğini düşünelim. Bahse konu Müslüman gelecek sene Ramazan ayının 1’nde zekatını vermesi gerekir.

ZEKATLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Zekatla ilgili bir çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Örneğin Kur’an-ı kerim Bakara 110. ayette “Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. ” ifadesini kullanmaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise “zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder…” buyurmuştur. (Tirmizî, Cum’a, 79; İbn Mâce, Zühd, 22) Bu hadis-i şerifte Allah Resulü (s.a.v) zekatın günahları sileceğini beyan etmiştir.

About Aslıhan Özkan

Check Also

Namaz Kılmanın Sağlığımız İçin İnanılmaz Faydaları

Namaz Kılmanın Sağlığımız İçin İnanılmaz Faydaları!!

Namaz, Dinimiz için önemli bir ibadettir ve biz  müslümanlar tarafından beş vakit boyunca günlük hayatın …