İhracat Çeşitlerinin İslami Bankacılık ve Faizsiz Bankacılık Etkisi

Ülke ekonomileri için son derece önemli bir yere sahip olan ihracat faaliyetleri, bir ülkede üretilmiş olan ya da farklı bir ülkeden satın alınmış olan malın farklı ülkelere satılma durumlarını ifade eder. Bu faaliyetler ülke ekonomisi için son derece önemli bir yere sahip oldukları gibi dış ticaret dengesi için de iki önemli girdiden biri olarak bilinirler. Faizsiz bankacılık ve İslami bankacılıkta ihracat önemli bir yer edinmektedir. Bu sayede faizsiz bankacılık ile alakalı bireyler yatırımlarını değerlendirirler.

İhracat faaliyetleri, ne tür de olursa olsun genelde döviz ile yapılır. Böylece ülkeye döviz girişi olmuş olur ve ihracat faaliyetlerinin ülkeye döviz girişi konusunda en önemli kaynaklar oldukları söylenebilir. Döviz kurları değişkenlik gösterse de faizsiz bankacılık ihracatı önemseyen yatırım biçimidir. Dolayısıyla dövizi de önemser. Dolar ve Euro kurları ihracat ve ithalatı yakından ilgilendirir. Bununla birlikte altın artışı ve düşüşü de döviz kurlarını etkileyen durumlar arasında yer alır. Günümüzde bu pariteler hızlı değişkenlikler göstererek anlık şekilde değişimler gösterir.

İhracat Çeşitlerinin İslami Bankacılık ve Faizsiz Bankacılık Etkisi

İslami bankacılıkta ihracat faaliyetleri dış ticaret dengesini sağlayan iki önemli faktörden biridir. Bu faktörler ithalat ve ihracat olmak ile birlikte birbirine zıt olan bu iki kavram birbirini sürekli dengede tutar. İhracat faaliyetlerine karşın ithalat faaliyetleri ise ithalat ile tam zıt olarak ülkeye başka ülkelerden satın alma yolu ile giren malları ifade eder. Faizsiz bankacılık üzerinde hem ihracatın hem de ithalatın önemi büyüktür. Faiz olmadan gelir sağlayan bireyler bu sayede ithalat ve ihracata yönelirler. Ekonomi de iç dış dengesini oluşturan ve ortaya koyan oluşumların başında ihracat ve ithalat gelir. İslami bankacılık ve faizsiz bankacılık üzerinde büyük tesiri bulunan iki bankacılık gerekli şekilde ekonomi sağlar.  Ekonomik en büyük kaynağını ithalat ve ihracat oluşturur. Bu nedenle ülkemizde önemli lokasyon öbeği olarak yer alır. İslami bankacılık bireylerin düşünce gücüne göre hareket etmelerine olanak sağlar. Bu sayede dini olarak aykırı bulan bireyler İslami bankacılık ilkesi gereği faizsiz bankacılık işlemleri yaparlar.

Bir ülkenin dış ticaret dengesinin ihracat yönünde ağır basması o ülkenin dış ülkeler ile kâr sağlayan ticaret ilişkilerine girdiğini anlamına gelir ve bu ülke için çok büyük bir artı oluşturur. Buna karşın ithalat faaliyetlerinin fazla olması ülkede yeteri kadar üretim olmadığı anlamına gelir, bu da kolayca tahmin edilebileceği gibi ülke ekonomisi için kocaman bir eksi demektir. Bu nedenle ticaret ülkeleri ithalat ve ihracat seviyelerine devamlı olarak özen göstermelidirler. İhracat ve ithalat karıştırılır. Birinde al geçer iken diğerinde at geçer. Bu sayede karışıklık yaşayan bireyler ayırabilirler. İslami bankacılık sisteminde ithal ve ihraç ürünleri önemli bir noktada bulunur. Bu sayede dini bütünlük ve faiz sorunsalı aşılır.

İhracat ve ithalat faaliyetleri için kişilerin belli bürokratik süreçlerden geçmesi gerekir. Genelde hemen her ülke bu faaliyetlere çok önem verir ve en ufak girdileri bile kayıt altında tutarlar. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu işlere gümrük idaresi bakar. Ülkemizde ihracat işlemlerinin başlayabilmesi için işlemi yapacak olan kişinin İhracatçı Genel Birlikleri Sekreterliği tarafından onaylanmış olan gümrük beyannamesi ile ihracatı yapmak istediği gümrük idaresine başvurması gerekir. Bu noktada ihracat faaliyetleri belli çeşitler ve başlıklar altında toplanırlar. Toplamda 7 türe ayrılan ihracat faaliyetlerinin her biri için uygulanan genel esaslar hemen her ülke için aynıdır. Ancak ihracatın türüne göre süreçte bazı değişimler olabilmektedir.

About Aslıhan Özkan

Check Also

Davranışsal İktisat Nedir?

Davranışsal İktisat Nedir?

Uzun zamandan beridir ekonominin içerisinde var olan Davranışsal İktisat, kişilerin karar alma mekanizmalarının yalnızca maddiyata …