Gıda Güvenliği Hakkında Ülkelerin Politikaları

Beslenme sorunları dünyanın neredeyse her yerinde insan yaşamını tehdit eder noktada. Sağlık problemlerinin giderek daha fazla bozulmaya başladı. Çağımızda gıda güvenliği yönetim sistemi tarım sistemlerinin tümünün işleyişini kapsar. Tüm süreçlerini gıdanın tüketimine uygun hale getirmeyi hedefleyen. Günümüzde yeni birçok hastalığın türedi. Gıda güvenliği küresel olarak ele alınması konusunda dünya ülkelerini bu konuda çalışmalar yapmasına zemin hazırlamıştır.

Gıda Güvenliği Hakkında Ülkelerin Politikaları

Birleşmiş Milletler küresel çapta her 7 Haziran gününü Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak ilan etmiştir. Serbest ekonomilerde görülebilen rekabetçi üretim söz konusudur. Gıdaların hijyeninde yapılan düzenlemeler şeffaf değildir. Raf ömrünü artırmak adına içerikler kullanılıyor. Bunun gibi birçok nedenle gıda üzerinde ki oynamalar sağlığımızı tehdit ediyor. Rekabet etmek için daha çok üretim yapmayı hedefler işletmeler. hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sağlığımızı tehdit eden bir unsur haline gelebiliyor. Dünya güvenilir gıda politikaları bu işleyişe son verme arzusuyla dikkat çekici adımlar atmaya başlamıştır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü ile sağlıklı gıdaya ulaşmanın temel insan hakkı olduğunu söyler. Buradan yola çıkılarak tüm dünya ülkelerine güvenilir gıdayı arttırmak gerekir. güvenlik için ise bilgi sistemi titizlikle çalışmalıdır. Gıda güvenliğinin yol açtığı zararların tespit edilip bu yönde çalışmalar başlatması adına çağrıda bulunulmuştur. Önemli kuruluşlardan olan UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çalışmalara ortak olmuştur.

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli konu ülkelerin gelir gider dengesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle takdir edersiniz ki bir ülkenin tüm bireylerine sağlıklı besin sunulmasını sağlamak büyük ekonomik özgürlüğe bağlıdır. Dünya ülkelerinin maalesef sadece çok az bir kısmı gıda güvenliği yönetim sistemi politikalarının düzenlenmesinde ekonomik bağımsızlığa sahiptir.

Biliyoruz ki dünya da gelişmemiş ülkeleri tehdit eden açlık ve temiz suya erişim problemi vardır. Bu hayati meseledir. Temiz gıdaya ulaşma insan hakkıdır ve bu dünya gıda güvenliğinin çekirdek temasıdır. Burada önemli olan dünya kuruluşlarının, bu konuyu dikkate alıp gıda güvenliğinde ekonomik anlamda destek bekleyen ülkelerin göz ardı edilmesine müsaade etmemektir.

Ülkemizde Gıdanın Güvenilir olması

Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda güvenliği politikalarında söz sahibi olan kurumdur. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ise uluslararası bir statüye sahip olup irtibat noktası gibi görev icra etmektedir. Bu görevinin yanında yem güvenilirliği, su ürünleri, bitki sağlığı, veterinerlik gibi alanlarda yetkili merciidir.

Ülkemizde gıda güvenliği politikaların hazırlığında ilerleme göstermektedir. Önemli etken Avrupa Birliği uyum çalışmaları gibi uluslararası zorunluluklar ile gerçekleşmesidir. Üyelik süreci içerisinde Türkiye’nin Müzakere Çerçeve Belgesi’nde görüşülen konulardan biri gıda güvenliği hakkındadır. Bu Avrupa birliği kuruluşunun bu konusunda ki hassasiyetini gözler önüne serer.

Ülkemizde tarım ile ilgili niteliksel anlamda çalışmalar görülür. Daha fazla mesai harcanması yürütülen politikaların daha geniş kitlelere yayılması için ülke çapında önemlidir. Bu anlamda işletmelere verilen teşvikler değerlidir. İşletmede bulunan personele verilen eğitimler işleri kolay hale getirir. Titizlikle yürütülen kontrollerin aksatmamak gibi faktörler ülkemizde gıda güvenliğine erişilmesi bağlamında hızlandırıcı etki yapacağı göz ardı edilemez.

Peki biz tüketicilere düşen görevler nelerdir? Gıda güvenliği sertifikası olan besinleri tercih etmeliyiz. İşletmenin iklim kriziyle olan mücadelesi konusunda çalışmalarını incelemeliyiz. Bebek ve çocuklarımıza sunduğumuz gıdayı sağlığa uygunluk noktasında hassasiyet göstermek yapabileceğimiz adımlardır. Böylece ülkemizde yapılan çalışmalara destek veririz ve diğer işletmelere de itici güç oluşmasını sağlayabiliriz. Nihayetinde arz ve talebe bağlı olarak bu süreci biz tüketiciler şekillendirebiliriz.

 

About Aslıhan Özkan

Check Also

Antioksidan Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Antioksidan Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Antioksidan nedir? Vücut hücreleri tarafından üretildiği gibi, gıdalarla da alınan bir grup kimyasal maddedir. Gıdalarla …