Hangi alkoller haramdır?

Alkol

Gıda maddelerindeki alkol mevcudiyeti, sulu gıda maddelerindeki şekerin mayalar tarafından alkole dönüştürülmesi veya dışarıdan alkolün karıştırılması ile söz konusu olur. Kefir ve Bozanın uzun süre sıcakta durması veya bazı içeceklerde olduğu gibi alkol dışarıdan eklenmektedir. Gazoz gibi gazlı içecekler ve kozmetik ürünler bu sınıftandır. İlaçlarda kullanılan alkollerin bazıları haram değildir. ancak genellikle hangi alkol kullanıldığı belirtilmediği için şüphelidir.

Aslında alkoller organik kimyanın önemli bileşik gruplarından birini teşkil eder. Geniş bir sınıflandırılma ağına sahiptir. Bunlardan gıda ve beslenme konusunda en önemli olanları; Metanol, Etanol ve Gliseroldür. Haram olan alkol tanımı sadece etil alkol (etanol) için geçerlidir. Çünkü etil alkol sarhoşluk veren özellik taşır. Diğer alkol çeşitleri sarhoşluk verici olmadığı için kullanılması caizdir. Ancak Metanol alkol (ispirto) gibi içildiğinde körlüğe veya ölüme sebep olanların içilmesi de haramdır.

Sarhoşluk vermeyen kullanılması günah olmayan alkollerden bazıları şunlardır: (Metanol sarhoşluk vermese de ölüme sebebiyet verebilecek kadar güçlü bir zehir olduğu için tüketilmesi caiz değildir.) Metanol: Metil Alkol: Endüstride, çözücü olarak bazı boyaların elde edilmesinde kullanılır. 20 gramdan fazlası öldürür, azı gözü kör eder. Gliserin: Propan triol: Her türlü yağlardan elde edilir. Eczacılıkta, kozmetik ve gıda sanayiinde ve dinamit yapımında kullanılır. Fenil etanol: Gül yağında bulunur. Ester haline getirilerek parfümeride kullanılır. Propanol: Propil alkol: İki çeşidi vardır: Normal propil alkol, izo propil alkol. Gıda sanayiin de kullanılmaz. Zehirlidir. Aseton elde edilmesinde ve çözücü olarak kullanılır. Cetyl Alkol: Setil Alkol: Gliserin ile esterleşmesinden simil alkol elde edilir. Kozmetik sanayiinde kullanılır.Butil Alkol: Butanol: Mısır karbonhidratlarının mayalanmasından elde edilir. Benzil Alkol: Parfümeride esterleri kullanılır.

Dünya alkol üretiminin üçte ikisi içki olarak tüketilirken, ancak üçte biri endüstri alanında kullanılmaktadır.

Kur’ân ve Sünnette İçki (Alkol)

Etil Alkol alkollü içeceklerde (içki) aynı zamanda bu gruba dâhil olan şarapta bulunmaktadır. Bu sebeple şarap İslâm’a göre içilmesi haram ve kendisi de necistir.

1-Kur”ân-ı Kerim:

Allah içkiyi yasaklamıştır: “Ey iman edenler! Şüphesiz içki, kumar, putlar ve fal okları şeytanın işi olan pisliklerdir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”(Maide, 5/90)

Ayette Rics, kelimesi geçmektedir. Bundan içilmesinin haram ve kendisinin necis olduğu anlaşılmıştır.

Bu ayet ile ilgili olarak Hz. Ömer (Radıyallahü anh) şöyle dedi: “İçkinin (hamrin) haram kılınması ayeti, içki 5 şeyden yapılırken inmişti: Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan ve arpadan. İçki (hamr); aklı karıştıran/sarhoşluk veren her şeydir.”

2-Sünnet:

Hadislerde içkinin yasaklanma sebebi olarak sarhoşluk vermesi zikredilmektedir:

a-“Sarhoşluk veren her şey hamrdır (içkidir). Sarhoşluk veren her şey haramdır.”

b–“Çoğu ve azı sarhoşluk veren her şey haramdır.”

c-Rasûlullah’a kuru üzüm şerbeti (hoşafı) yapılırdı. Aynı gün ondan içerdi. Ertesi gün ve sonraki gün de içerdi. Üçüncü gün akşam olduğunda da o şerbetten içer ve başkasına ikram ederdi. Ama artan olursa dökerdi (ertesi güne bırakmazdı).

Hoşaf ya da meyve suyu içmek helaldir. Ancak hoşaf ya da meyve suyu üçüncü günden sonra köpük atmaya başladığında insana sarhoşluk veren bir nesne haline gelir. Bu sebeple onu dökmek ve kullanmamak gerekir. 3 Günden sonra köpük atmaz (kabarmaz) ise o nesnenin haramlılığında ihtilaf edildi: (1)-İmam Ahmed’e göre, üzüm şırası veya hoşafı 3 günden sonra köpük atmasa da ihtiyaten dökülür ve kullanılmaz. Yukarıdaki hadis buna delildir. (2)-Cumhura göre ise, üzüm şırası veya hoşafı 3 günden sonra da köpük atmaz (kabarmaz) ise içilmesi ve kullanımı helaldir.

d-Ümmü Seleme annemiz bir kapta meyve şırası hazırladı. Şıra köpük atmaya başladığında Rasûlullah yanına geldi ve “Bu ne?” diye sordu. O da “Kızım rahatsızlığından şikayet etti. Ben de ona bunu hazırladım” deyince Rasûlullah şöyle dedi: “Allah sizin şifanızı haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır (onları şifa bulmak için kullanmayın).”.

e-Sahabeden Tarık b. Süveyd (Radıyallahü anhüma), Hz. Peygamber’e tedavi için içki kullanmayı sordu. Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) şöyle dedi: “Kesinlikle o, deva değildir. O ancak bir derttir (hastalıktır).” *Haram olan nesnelerle tedavi yasaklanmıştır. Ancak o konuda başka ilaç yoksa ve kullanılmadığı takdirde hayati tehlike varsa, o takdirde içinde haram nesne olan bir şey tedavi için kullanılabilir. Bu konudaki küllî kaide şudur: “Zaruretler, (zarar giderilecek miktardaki) haramları geçici olarak mübah kılar. ”

f-İçki haram kılınınca Ebû Talha himayesinde bulunan yetimlere ait içkinin sirke haline getirilmesini” sordu. Rasûlullah ona bütün içkileri dökmesini emretti.

g-Enes b. Malik’in (Radıyallahü anh):anlattığına göre; “Rasûlullah’a (Sallallahü aleyhi vesellem): “İçkinin sirkeye dönüştürülmesinin cevazı sorulunca: “Hayır (olmaz)” dedi.”

İçkinin sirkeye dönüştürülmesi konusunda müctehidler ihtilaf ettiler:(1)-Şafiî ve Hanbelî alimlerine göre dış bir etki (madde) ile sirke haline getirilmesi caiz değildir, haramdır. Bu konudaki haberler sahihtir.(2)-Hanefilere, Evzai ve Leys’e göre caizdir. Çünkü bir haberde “Sirkenizin en hayırlısı içkinizden yapılandır”şeklinde geçmektedir. Ancak bu rivâyet çok zayıftır, delil olmaz ya da kendi kendine sirke haline gelmesine hamledilir, diye tenkit edilmiştir.

(3)-İmam Malik’ten bu konuda üç farklı rivâyet gelmiştir: 3a-Haramdır, fakat o sirke temizdir, 3b-Haramdır ve o sirke necistir, 3c-Helaldir. Bu üç görüşü dış bir etki ile sirke olursa haram, ama kendi kendisine sirkeleşirse helaldir, şeklinde anlamak mümkündür.

Yukarıdaki sahih hadislerden içkinin sirkeye dönüştürülmesi ile temizlenmeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak kendi kendine sirke haline gelirse o zaman temiz kabul edilir ve helal olur. Bu konuda ihtiyatlı olmak ve şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir.

Kaynak: http://helalvesaglikli.org/tr/bilgi-merkezi/goster/17#_ftn1

About admin

Check Also

kedi

Evde Kedi Beslemek Haram mı?

Kediler gerçekten de oldukça tatlı ve insanın hayatını güzelleştiren canlılar! Bu nedenle birçok kişi kedi …

4 comments

  1. Bu nasıl bir yazı ya hangi alkoller haramdır ne demek. alkolse haramdır arkadaşım neyin peşindesiniz.

    • Sen kimsiniz, otoritemi ne? Önce bir tanıtın kendinizi sonra neye dayanarak böyle bir hüküm verdiğinizi. Zira yukarıda bir sürü detay ve emek verilmiş bir çalışma var.

    • Mustafa NUTKU

      Kimya biliminde “Alkoller” adlı bir bileşik sınıfı vardır. Bu bileşik sınıfında çok sayıda alkol çeşidi bulunur. Şarap, rakı, bira, votka, cin vd gibi “sarhoş edici içkilerde bulunan Etil alkol” de o alkol çeşitlerinden sadece bir tanesidir.