ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ) Kimin, Sahibi Kim?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR), 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Çaykur Tarihi

Türkiye´de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesinde, Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. 4.12.1971 tarihinde ise 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile tarım, üretim ve pazarlama dâhil tüm faaliyetler Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Kurum tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak, 1973 yılında Rize´de faaliyetlerine başlamıştır. Günümüzde Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %50-55´i Çaykur tarafından satın alınmaktadır. Çaykur´un yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık %45-50 ‘dir.

Çaykur Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nda ise Yusuf Ziya ALİM (Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Turgay TURNA (Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi), Süleyman PINARBAŞ (Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi), İsmail Hakkı (Yönetim Kurulu Üyesi) yer almaktadır.

About admin

Check Also

sek sut kimin

Sek süt kimin, sahibi kim

SEK; Türkiye’de süt ve süt ürünlerinin üretimine 1963 yılında başlarken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı …