Gerginliğe İyi Gelen Karışım

Stres, çok duy­du­ğu­muz, her­ke­sin ha­ya­tı bo­yun­ca kar­şı­laş­tı­ğı bir du­rum.

Gerginliğe İyi Gelen Karışım

Bes­len­me Da­nış­ma­nı Dr. Gö­nül Ateş­sa­çan stre­sin ki­şi­nin çev­rey­le uyu­mu­nu bo­zup ka­pa­si­te­si­ni zor­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ateş­sa­çan şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “S­tres zih­ni­mi­zi ve fi­zik­sel gü­cü­mü­zü azal­ta­bi­lir. Stre­se kar­şı ger­gin­lik azal­tı­cı ve sa­kin­leş­ti­ri­ci karı­şım­dan fay­da­la­na­bi­lir­si­niz.

1 ye­mek ka­şı­ğı me­li­sa,1 tu­tam pa­pat­ya, 6-7 sap ta­ze na­ne,1 ye­mek es­mer şe­ker, ya­rım li­mon,1 lit­re su. Ha­zır­la­nı­şı: Kay­nar su­da me­li­sa, pa­pat­ya 4-5 da­ki­ka dem­le­nir, şe­ker ek­le­nir ılı­nın­ca li­mon ka­bu­ğuy­la be­ra­ber su­yu da ek­le­nir ve servis edilir.”
Kaynak: SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

About admin

Check Also

Canan Karatay Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?

Canan Karatay Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?

Canan Karatay Diyeti, Türk kardiyoloji uzmanı ve beslenme uzmanı olan Prof. Dr. Canan Karatay tarafından …