Gerginliğe İyi Gelen Karışım

Stres, çok duy­du­ğu­muz, her­ke­sin ha­ya­tı bo­yun­ca kar­şı­laş­tı­ğı bir du­rum.

Gerginliğe İyi Gelen Karışım

Bes­len­me Da­nış­ma­nı Dr. Gö­nül Ateş­sa­çan stre­sin ki­şi­nin çev­rey­le uyu­mu­nu bo­zup ka­pa­si­te­si­ni zor­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ateş­sa­çan şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “S­tres zih­ni­mi­zi ve fi­zik­sel gü­cü­mü­zü azal­ta­bi­lir. Stre­se kar­şı ger­gin­lik azal­tı­cı ve sa­kin­leş­ti­ri­ci karı­şım­dan fay­da­la­na­bi­lir­si­niz.

1 ye­mek ka­şı­ğı me­li­sa,1 tu­tam pa­pat­ya, 6-7 sap ta­ze na­ne,1 ye­mek es­mer şe­ker, ya­rım li­mon,1 lit­re su. Ha­zır­la­nı­şı: Kay­nar su­da me­li­sa, pa­pat­ya 4-5 da­ki­ka dem­le­nir, şe­ker ek­le­nir ılı­nın­ca li­mon ka­bu­ğuy­la be­ra­ber su­yu da ek­le­nir ve servis edilir.”
Kaynak: SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir