Kan Grubu Şekline Göre Beslenme Nedir?

Kan grubu diyetine ilişkin birçok yayın incelendiğinde ve diyetin yorumunu yapacak olursak, çıkış noktasının mantıklı olmasına rağmen birçok noktada yetersiz ve dayanaksız kaldığını söylemek mümkün. Kişiye özgü beslenme modellerini ele almamız gerektiğini bilen ve vurgulayan biz diyetisyenler için farklı bir yaklaşıma da sebep olabilir.

Ayrıca kitaplarda yazılan birçok besin ülkemizdeki insanların pek içli dışlı olmadığı besinler olarak dikkat çekmektedir. Dünya genelinde insanlar, dini inançları ya da  uyguladıkları diyetlerin bir gereği olarak besin değeri yüksek, temiz ve hijyenik şartlara ideal olarak hazırlanmış sağlıklı gıdaları istemekte veya tüketecekleri gıdaya daha bilinçli yaklaşmaktadırlar. Tüketiciler sentetik gübre ile yetiştirilen bitkisel ürünler ile katkı maddesi ve doğal olmayan kimyasal maddeleri içeren gıdaları tercih etmemektedirler.

Kan Grubu Şekline Göre Beslenme Nedir?

Helal, temiz ve sağlıklı gıdaları tüketmek Müslümanların inançlarının bir gereği olup bu işlem beraberinde, dini görevlerini de özgürce yerine getirilmesidir. Tanım olarak Helal gıda, Kuran’daki ayetler ve Peygamberimizin hadislerinden yola çıkılarak İslami kaygılar yanında hijyenik kurallara da uyarak üretilen ve tüketilen yiyeceklerdir. Diğer bir olumsuzluk ise kitaplardaki diyetlerin çok yoğun olmasıdır. Bu sebeple uygulamaya geçirmek isteyen insanlar için karmaşık olabilecektir. Uygulama açısından düşünüldüğünde ve çevremizdeki bazı insanların beslenme düzenini sorguladığımızda benzer durumları gördüğümüz gibi, bunun aksi yönde durumlarla da karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Kan grubu diyetinin son zamanlarda hastalıklarla ve beslenmeyle ilişkisi araştırılsa da somut bulguların elde edilemediğini tekrar vurgulayabiliriz. Konu ile ilgili bilgiler araştırıldığında, ilk başlarda bütün insanlar sıfırdır. Sıfır grubu en eski kan grubudur. M.Ö. 100.000-300.000 yıllık bir tarihe dayanır.

Daha sonra et obur insan ziraata geçiyor. Uzun süre sıcak bölgelerde ziraatla uğraşmaya başlayınca bilhassa Mezopotamya’da bu kan grubu değişinimine uğruyor ve A grubu kan meydana çıkıyor. A grubunun varlığı M.Ö. 25.000-15.000 yıla kadar inmektedir. B grubu ise, M.Ö. 15.000-10.000’li yıllarda Doğu Afrika’dan kuzeye giden ve soğukta yaşayan, et yemeyi sürdüren insanlardan oluşmuştur.

Başlangıçta Himalayalarda  görülmüş daha sonra muhtemelen Moğollar vasıtasıyla da Kafkaslara getirilmiştir. A ve B kan gruplarının kaynaşmasıyla da AB kan grubu oluşur ki bu grubun ortaya çıkışı M.S. 900 yıllarından itibaren başlar. En yeni kan grubu olan AB grubuna dünyadaki insanların yalnızca yüzde beşi dahildir. Dolayısıyla bunlar mutasyonlar neticesinde meydana çıkmış kan gruplarıdır.  Bunların ilaçlara reaksiyon vermediğini gözlemliyor. Veya aynı yemekler veriliyor fakat o yemeğe bir takım hastalar farklı tepki veriyorlar.

Bunun üzerine yemekleri, yedikleri gıdaları araştırmaya başlıyor. Bakıyor ki yenildiğinde kan gruplarında yoğunlaşmalara sebebiyet veren gıdalar mevcut. Bu gıdalarda özellikle proteinlerde bulunan ve lektin denilen bir yağ çeşidi var ki bu yağ çeşidi kan grubumuza göre sağlığımızı olumlu veya olumsuz yönde işliyor.” Sağlıklı bir beslenme için her şeyden önce bilinçli olmak gerektiğini akıldan çıkarmadan birey, kendisine faydalı olan besinleri tüketmesi icap etmektedir. Kan gruplarının her birinin kendine has bir yapısı vardır. Bu özel yapıya uygun lektinler kanın akışkanlığını artırır, ideal olmayan lektinler ise kanın akışkanlığını yavaşlatır. Zararlı lektinler kan yoluyla taşınarak damar ve diğer organlara zarar verir bu da hastalıklara karşı davetiye çıkarır. Kan grupları;

– A RH (+)

– B RH (+)

– AB RH (+)

– 0 RH (+)

– A RH (-)

– B RH (-)

– AB RH (-)

– 0 RH (-)

About Aslıhan Özkan

Check Also

Kimyasal Saç Boyaları Zararları Nelerdir?

Kimyasal Saç Boyaları Zararları Nelerdir?

Kimyasal saç boyaları uzun süredir yaygın olarak kullanılan ürünlerdir, ancak bazı zararları da beraberinde getirebilir. …