Koç Yumurtası haram mıdır?

Koç yumurtası ile ilgili oldukça fazla sorular geliyor. Helal mi haram mı olduğuna açıklık getirmeye çalışacağız.

Koç Yumurtası nedir?

Koyunların erkeğine koç denir. Bilimsel ismi testis veya er bezi olarak da bilinmektedir. Testisler işlev olarak testosteron hormonu salgılanması, spermlerin üretilmesi ve erkeklere özgü bazı fiziksel özelliklerin gelişmesi gibi görevleri vardır.

Hayvanların 7 yerinin yenmemesi ile ilgili rivayetler vardır. Bu yenilmemesi* gereken yer şunlardır:

1) Hayvanlardan akıp çıkan kan (haram)
2) Erkeklik âleti (tahrimen mekruh)
3) Dişilik âleti (tahrimen mekruh)
4) Erkeklerde yumurtalar (tahrimen mekruh)
5) Et içinde toparlak guddeler
6) İdrar torbası (mesane) (tahrimen mekruh)
7) Öd kesesi

Koç Yumurtası Haram mı?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 553; el-Fetâva’l-Hindiyye, VI, 495).

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12).

Tahrimen mekruh nedir?

İslam’da ayetlerin yorumlanması yoluyla müştehitlerin bulgularına dayanan yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Ancak, açık ayet gibi kesin olmayan bir delile dayandığından veya delaletindeki bir kapalılıktan dolayı haram sınıfına alınmamıştır.

*Yukarıdaki hadislerden de anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “yemeyin haramdır” gibi kesin bir dil kullanmamış yenilmemesi uygundur demiştir. Ancak leş ve kan için aşağıda ki ayette görüldüğü gibi ayetle kesin hüküm vardır.

“De ki: Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki pistir- ve Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum…” (En’âm, 6/145)

About admin

Check Also

eti

Eti helal mi?

Soru: Merhaba, Eti markalı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda bir bilginiz var mı acaba. Yayınladığınız …