Tüketici Hakları

Tüketici hakları 9 temel haktan ortaya çıkar bu haklardan önemli olan bir tanesi de sağlık ve güvenlik hakkı olarak bilinir. Belki de bir bireyin hayati durumunu yansıtan en temel tüketici hakkıdır. Kişiler için sağlık ve güvenlik ön planda olduğu için bu hak dikkatle irdelenmelidir. Bireyler yaşadıkları dünya içerisinde mal ve hizmet konularında sağlıklarına zarar vermeyen durumlar ile karşılaşmak isterler. Bununla beraber güvenlik ihlali durumları da tüketicinin hassas noktasıdır. İnsan yaşamı önemli olduğu için bireylerin sağlık ve güvenliğini etkileyecek ürün, insan veya hizmetlerin hepsi hukuki olarak engellenir. Günümüzde bu hakların zedelendiği görülebilmektedir. Fakat o durumlarda hukuki olarak ağır ceza yaptırımları yapılmaktadır. Bir dolandırıcıdan ziyade sağlık ve güvenlik tehdidi çok daha büyük suç teşkil eder. Sebebi ise dolandırılan bireyler de genel olarak maddi ve mal kaybı yaşanırken, sağlık ve güvenlik durumlarında kişinin maddi veya mal kaybının dışında hayati tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle önemli ve bilinmesi gereken hakların başında gelir. Fakat diğer hakların aksine bu hak önemli olduğu üzere halk ve toplum tarafından bilinmektedir.

Tüketici Hakları

Tüketicilerin bir başka hakkı da zararlarının karşılanması hakkıdır. Mağdur olan bireyler bu zararının karşılanması konusunda hakka sahiptir. Tüketiciler verdikleri para veya hizmetinin karşılığını almak isterler. Karşılıksız durumlarda veya oluşan zararlarda bireyler zarar karşılamasını veya telafi edilmesini istemeleri en doğal haklarıdır. Bu hak toplum tarafından fazla bilinen tüketici hakları arasında değildir. Tüketiciye ulaşmayan mal ve hizmetlerin tekrarlanması tüketicinin istekleri arasında yer alabilmektedir. Bu herkesin en temel hakkıdır.

Tüketicilerin temel haklarından bir tanesi de sağlıklı bir alanda ve çevrede yaşama hakkıdır. Bireyler yaşadıkları toplumda sağlıklı bir alanda yaşama isteğine erişirler. Bu nedenle bu hak gayet doğal bir haktır. Temiz ve sağlıklı bir çevre ve bu alanlarda yaşam sürdürmek ülkemizdeki her kişinin hakkıdır. Bununla birlikte ülkenin doğal kaynakları ve çevresel kaynaklarının kullanımı da bireyleri yakından ilgilendirir. Bu durumda kişilerin hak talep edebilme fırsatına yöneltir. Maalesef ülkemizde bir çok insan çevre ve doğal yaşam temizliğine önem vermemektedir. Ülkemizin lokasyonu harika durumdadır. Ancak denize ve yeşil alanlara atılan çöp ve zararlı maddeler temiz çevreyi olumsuz etkiler.

Ekonomik Haklar

Bireylerin haklarının bir diğeri ise ekonomik çıkarların korunmasıdır. Maalesef günümüzde bu hak suistimal edilmektedir. Her birey aldıkları ürünleri veya hizmetleri makul ve ederinde alma hakkına sahiptir. Aksi halde trilyon liraya satılan sakız veya gofrette olurdu. Bu nedenle her ürünün ederi bulunmaktadır. Ancak günümüzde bazı kötü niyetli satıcılar gereksiz zam ve ekonomi bahaneleri ile fiyatları yükseltirler. Tüketicilerin temel haklarından biride bu durumun engellenmesidir. Bu hak çeşidi de pek bilinmemektedir. Hizmet ve mal desteği alan tüketiciler maalesef bunun peşine düşmezler. Bu konuda hakları olduğundan haberdar değillerdir.

Kişilerin en temel haklarından biride tüketici haklarının önemli hakkı olan temsil edilebilme, örgüt oluşturabilme ve sesini duyurma hakkıdır. Bireyler sesini duyurma ve istediğini iletme hakkına sahiptir. Tabi ki bu durum başkalarının haklarını zedelemeden olmalıdır. Ayrıca hakaret ve küfür gibi içerikler olmamalıdır. Bununla birlikte bireylerin yasal şekillerde belli konularda örgütlenme ve birlik oluşturma hakkı bulunmaktadır. Mağdur durumda olan bireyler toplanarak sesini duyurabilmekte ve örgüt oluşturabilmektedir. Bu konu toplumsal birleşmeye örnek gösterilir. Bireyler kötü ve sıkıcı durumlarda birlik ve beraberlik oluşturarak, birlikten kuvvet doğar mantığını oluşturur. Bu hak belli kesimler tarafından bilinse de çok yaygın bir hak değildir.

About Aslıhan Özkan

Check Also

20220717 014845 0000

Koton Kumaş Blazer Ceket Modası

Blazer ceket , 19. yüzyılın başlarında İngiliz kraliyet askerleri tarafından kullanılan resmi bir kıyafettir. Günümüzde …