• İSTANBUL İMSAK  03:25 GÜNEŞ  05:26 ÖĞLE  13:11 İKİNDİ  17:11 AKŞAM  20:47 YATSI  22:39
  • 32,84
  • 35,1096

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

20220716_182712_0000-300x300.png
a655a9e8-4807-4dc8-8780-869bf70be620.png

Yenilenebilir Enerji; Sanayi İnkılabı sonrasında başlayan ve 1900’lerde büyük bir gelişme gösteren sanayileşme ve makineleşme ülkelerin enerji taleplerini her geçen gün artırmıştır. Bilhassa 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar enerji ihtiyacı büyük oranda petrolden karşılanmaya çalışılmıştır. Artan dünya nüfusu ve enerji ihtiyacı sonucunda çevre kirliliği, ürünlerin pahalılığı ve teknolojik sorunlar da gündeme gelmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkeler olarak tabir edilen ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi pek çok dünya devi sağlam ekonomileri ve işbirliği ile birçok projeyi gündeme getirmişler, birtakım tedbirler almaya çalışmışlardır. Tabi ki bunun en büyük sıkıntısını da ekonomisi büyüme sağlayamayan, az gelişmiş ya da gelişme olan ülkeler çekmiştir, çekmeye de devam etmektedir. Bahis geçen ülkelerin petrol alım güçleri düşük olduğu için, gelişmiş ülkelerle rekabet edemeyecek düzeye gelmişlerdir. Böylece teknoloji ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusundaki mücadeleler de her geçen gün artmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

  Yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır:
  • Doğrudan güneş enerjisi, ısı ve ışık
  • Biyolojik (odun, tahıl, hayvanlar, organik atıklar, biyolojik gaz, hayvan ve insan gücü)
  • Dolaylı güneş enerjisi (su veya hidrolik, rüzgar, dalga, termik ısı, gelgit)
  • Jeotermal
Kimyasal enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve mekanik enerji olarak bilinen enerji çeşitleri birbirine enerji dönüşümü yapabilmektedirler. Dünyadaki enerjilerin temeli güneş enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının hemen hepsi enerjisini güneşten almakta ve dolayısıyla bu kaynaklar sürekli olarak yenilendiklerinden tükenmemektedirler. Kömür, gaz, petrol gibi fosil yakıtlar ise yenilenemez enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Araştırmalara göre, dünyadaki petrol rezervlerinin kırk, doğalgaz rezervlerinin altmış beş ve kömür rezervlerininse yüz elli yıl sonra tükeneceği öngörülmektedir. Yine, fosil yakıtların yaydığı CO2 sera gazının küresel iklim değişikliklerine neden olduğu bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılabilmesi, gelişmiş altyapıya, teknik imkanlara, yatırımların doğru yerde ve zamanda kullanılmasına ve tabi ki tasarruf politikasına bağlıdır.

Türkiye’nin Durumu

Ülkemiz bugüne dek enerji ihtiyacını karşılamada başarılı bir politika izleyememiştir. Hatta enerji ihtiyacını karşılamak için maliyetli yatırımlar yapmış ve günümüze kadar dışa bağımlılığı ciddi bir seviyeye ulaşmıştır. Artık bundan sonra yapılacak yatırımların öncelikle tasarrufa yönelik olması gerekmektedir. Bunun için de yeni enerji üretim tesislerinin hızlıca hayata geçirilmesi elzemdir.

Yorum Yap

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.
Destek