• İSTANBUL İMSAK  03:40 GÜNEŞ  05:32 ÖĞLE  13:06 İKİNDİ  17:03 AKŞAM  20:30 YATSI  22:14
  • 32,2
  • 34,904

Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi'nin okunuşu ve Türkçe meali

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceyi, bu gecenin önem ve faziletini anlatmaktadır. Kadir Suresi, Mekke döneminde inmiş olup, 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. Mekke ve Medine'de indiğini söyleyen müfessirler olmuştur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, bu suredeki ayetlerle net bir şekilde anlatılır.

kadir-suresi-turkce-meali-okunusu.png

İslam dini için önem taşıyan surelerden birisi olan Kadir suresi mekke döneminde inmiş ve toplam 5 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim'in 97.suresi olan Kadir Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsedilir.

Bu derecede önemli olan ve aynı zamanda kısa olması sebebiyle ezberlenmesi de daha kolay olan Kadir suresi birçok kişi tarafından Okunuşu, Türkçe diyanet meali, konusu ve faziletleri başlıklarıyla aranıyor. İşte tüm bu soruların cevapları.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

1. İnna enzelnahu fi leyletil kadr.

2. Ve ma edrake ma leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selamun, hiye hatta matlaıl fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1. Doğrusu Biz, onu (Kuran'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ KONUSU

Kadir Suresi'nin ana konusu, Kadir Gecesi'ni ve bu gecenin önemini vurgulamaktır.

Kadir Gecesi, İslam inanışına göre, Kur'an'ın ilk kez Cebrail (Cibril) aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, bin aydan daha hayırlı ve mübarek bir gece olarak bilinir. Kadir Suresi, bu geceye özel bir vurgu yaparak Müslümanları bu mübarek gecenin değerini anlamaya ve bu geceyi daha fazla ibadetle geçirmeye teşvik eder.

Surenin başında yer alan "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik" ifadesi, bu gecenin önemini belirtir. Ayrıca, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu ve meleklerin o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için inip çıktığı ifade edilir. Kadir Suresi, Müslümanlar arasında bu özel geceyi anlamak, değerlendirmek ve ibadetle geçirmek amacıyla sıkça okunan bir suredir.

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kur’an-ı Kerim’in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sure, “Onu Kadir gecesinde indirdik” mealindeki ayetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur’an’ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur’an’ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Alimlerin çoğu, “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelna yerine “indirdik” manasındaki enzelna fiilinin kullanılmasını dikkate alarak ayette, Kur’an’ın tamamının bir defada uluhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Bazı alimlere göre ise bu ayetle doğrudan Hz. Peygamber’e ilk ayetlerin gelişi kastedilmektedir. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman dilimine, Kur’an’ın inişine sahne olduğu ve bu olayla değer kazandığı için “leyletü’l-Kadr” denilmiştir. Kadir gecesinin ne olduğu sorusunu ihtiva eden ikinci ayete cevap veren müteakip ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine üstünlüğü ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu ayetlerde, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olup onda Allah’ın izniyle meleklerin ardarda indiği ve bundan dolayı fecrin doğuşuna kadar bütün geceyi manevi bir huzur ortamının (selam) kapladığı belirtilir.

Tefsirlerde, meleklerle beraber yeryüzüne indiği haber verilen “ruh”un Cebrail olduğu ve onun melekler arasındaki yüksek derecesinden dolayı özellikle anıldığı kaydedilir. Geceyi kaplayan esenlik ise o gecede yapılan dua ve ibadetlerin sonucu olarak ilahi rahmetin artmasıyla ilgilidir.

Destek