• İSTANBUL İMSAK  03:25 GÜNEŞ  05:25 ÖĞLE  13:11 İKİNDİ  17:11 AKŞAM  20:47 YATSI  22:38
  • 32,84
  • 35,1096

Genel Ekonomi Yatırımları Ve İslami Bankacılık faizsiz yatırım seçenekleri

20220704_165440_0000-300x300.png
a655a9e8-4807-4dc8-8780-869bf70be620.png

Global dünya düzeninde ekonomi ve finansın yeri önemlidir. Bu denli önemli olmasının sebebi paranın günlük hayatımızdaki yeridir. İnsanlar çeşitli yollar sayesinde para geliri elde etmeyi hedefler. Özellikle çeşitli sermayelere sahip insanlar, farklı yatırım biçimleri sayesinde ekstra gelir elde ederler. Bütün bu seçenekler para ile para kazanma olarak özetlenebilir. Bireylerin yatırım yapma istekleri paralarını değerlendirmek amacıyla oluşur. Değişen ekonomik sistemde paranın kullanılmadığı takdirde para değerini kaybetmektedir. Yastık altı diye tabir edilen paraların herhangi bir getirisi olmayacaktır. Bekle çoğu insan çeşitli yatırım amaçlarına yönelir. Yatırım amaçlarının temelinde para kazanmak yatar. Bazı insanlar ev alarak, bazı insanlar ise bankalar aracılığı ile yatırım elde eder. Bütün bunların haricinde fon alış satışı da yatırım olarak görülür. Onlar fon alıp satarak aradaki fark sayesinde kazanç elde eder. Dikkat edilmesi gereken husus yanlış fon alıp satmamaktır. Aksi takdirde yatırım yapan bireyler zarar ederler. Bu tarz yatırım yapılırken ön araştırma yapmak önemlidir. Dünya ekonomisini ve fon değerlerini yakından takip etmek gerekir. Rica gerekli bilir kişiler ile kontak kurulmalıdır. İnsanların yatırım amaçlarından bir tanesi de sanal paralardır. Günümüzde teknoloji çağı yaygınlaştığı için sanal para kavramı önemli hale gelmiştir. Örneğin seneler önce sanal para ortada yokken, şu an yüzlerce sanal para çeşidi bulunur. Bu sanal paralar altın ve dolar gibi değer kazanıp ve değer kaybetmektedir. İnsanlar aynı altın ve dolarda yaptıkları gibi çeşitli yatırımlar yaparlar. Bu sayede oluşan farklardan gelir elde ederler. Ancak yanlış yapılan yatırımlar maddi kayıplara da sebep olabilir. Yükseleceği öngörülen bir sanal para değer kaybederek çeşitli zararlara sebep olabilir. Bu tarz yatırımlar yaparken Türkçe olarak bizlere zarar vermeyecek şekilde yatırım yapmak gerekir. Yani bütün parayı tek bir yere yatırmak büyük bir risk taşıyacaktır. Kazanç sağladığı takdirde iyi bir getiriye sebep olurken kayıp durumlarında bütün parayı kaybetmemize sebep olur. Bu nedenle bizleri yormayacak ve zora sokmayacak meblağlar ile yatırım yapılmalıdır. Bankaların yatırım seçenekleri arasında katılım bankaları yer alır. Bankalar fonların değerlenmesini faizsiz şekilde sağlar. İslam’da bazı kişiler tarafından faiz günah olarak görülür. Bu tarz kişiler katılım bankaları ve faizsiz bankacılık ile çalışabilirler. Bu sayede paralarını değerlendirirler. Fakat faiz olayını pas geçmiş olurlar. Bu konu gerek dini hocalar tarafından gerek televizyon programlarında sık sık tartışılır. Kimi insanlar banka faizini meşru görürken, kimisi bunun aksini savunur. Bazı bireyler bankada bizden ödeme sırasında faiz alıyor bizde alabiliriz tezini savunur. Fakat bazı insanlarda dinimizde faiz yasaktır ve bunu uygulamak gerekir diye belirtir. Yine aksi görüş savunan kişiler faiz yasağının o dönemin şartlarına göre olduğunu savunurlar. Aksini savunan kişiler ise sonuçta bu durum yasak ve kullanılmamalıdır diye belirtir. Burada seçim ve istek insanların hür iradesine bırakılır. Sonuç olarak para ve sermaye sahibi insanlar istedikleri gibi kullanabilirler.

Genel Ekonomi Yatırımları Ve İslami Bankacılık faizsiz yatırım seçenekleri

İslami bankacılıkta kurallar ve kanunlar şeriat üzerinden ilerler. Ülkemizde İslami bankalar bulunur. Genel din görüşü Müslüman olan bir ülkede olması çokta garip karşılanmaz. Fakat her kesim tarafından talep edilmese de kullanan bireyler yaygındır. Ziraat Katılım Bankası İslami bankacılık öncülerindendir. Yine Arabistan destekli Kuveyt Türk Bankası bu konuda baya yaygın ve bilinen bankalar arasında yerini alır. Ayrıca bunları Vakıfbank Katılım Bankası ve Albaraka Bankası takip eder. Faiz konusunda farklı destek almak isteyen kişiler bu tarz bankalar ile çalışırlar. Dini bazı kurallara göre faizi istemeyen insanlar bu tarz bankalar üzerinden para değerlendirmeleri kurarlar. Hassas bir konu olduğu için araştırılması gerekir. Bu sayede doğru sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır. Kişiler paralarını istedikleri gibi kullanacağı için bu konuda hür ve özgür tutum sergilerler. Bu durumu destekleyen insanlar var iken karşı çıkan da güruh bulunur. Faizsiz bankacılık, genel olarak katılım bankaları tarafından uygulanan türler olur. Faizsiz şekilde paranın fon üzerinden ticaret ile kullanımı ile sağlanır. Bu sayede bireyler faiz yerine ticaret yapmış olur. Ayrıca faizsiz bankacılık isteyen kişiler başka yatırım yollarına da başvurabilmektedir. Müşteriler faizsiz bankacılık sayesinde peşin ürün alır ve üzerine kârını ekleyerek ürün satar. Ticaret ortamı oluşmuş olur. Bununla birlikte faizsiz bankacılık içerisinde havale ve EFT seçenekleri yine bulunur. Ayrıca diğer ayrıcalıklar da yer alır. Sadece faiz konusunda farklı imtiyaz ve olanaklar sunulur. Bu sayede müşterinin istedikleri şekilde para değerlendirmesi yapılır. Faize takılan bireyler dinen bunu kullanmak istemezler. Bu nedenle kâr ve helal para mantığı üzerinden hareket ederler. Kimisi ev yatırımı, kimisi araba yatırımı ve taksi plakası yatırımı yapar. Bazı kişilerde katılım bankaları üzerinden ticaret ve fon geliri sağlar. Bu sayede helal para edildiği düşünülür. Bunun aksini savunan bireyler genellikle belli oranlar üzerinden paralarını bankalara faize yatırırlar. Aylık ve yıllık faizleri kullanır ve işletirler. Bıçak sırtı bir konu olduğu için herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir. Dilediği gibi hareket edebilir. Bu konuda herhangi bir zorunluluk ve yaptırım yoktur.  Para kimin ise ona göre hareket edebilir. İsteyen parasını yakar, isteyen parasını atar, isteyen parasını dağıtır. Bu kısım insanları alakadar etmez. Tercih kişinin kendi iradesine bağlıdır. Bu sebeple bireyler kendi dilediğini yapmakta özgürdür. Bu konuda kendi istekleri üzerinde araştırma yapabilirler. İslami bankacılıkta ve faizsiz bankacılıkta genellikle fon kullandırma yöntemi kullanılır. Bunların başında İcara yöntemi gelir. Diğer adı ile finansal kiralama durumu söz konusudur. Bireyler banka aracılığı ile finansal kiralama yöntemi üzerinden gelir elde ederler. İkinci yöntem ise Murabaha yöntemi adı verilen durumdur. Maliyet bazlı artı kâr marjlı bir seçenek olarak sunulur. Müşterinin ihtiyacı bulunan her türlü hizmet sunulur. Gayrimenkul, menkul kıymetler, hak ve ürünler kapsam dahilindedir. Bu sistemde peşin olarak satın alınıp ve kredinin vadeli olarak borçlanma olayı oluşur. Bir nevi başka kurumlar için finansman ve sermaye olarak karşımıza çıkar. Üçüncü kullanılan yöntem ise Mudabara adı verilen yöntemdir. Emek ve finans ortaklığı olarakta adlandırılmaktadır. Adından anlaşılacağı üzere ortaklık söz konusudur. Ortaklaşa işin kârı ortaklar tarafında eşit oranda paylaşılmaktadır.. Bu sayede adaletsiz bir girişim oluşmaz. Bu sayede faizsiz kazanç ortamı oluşmuş olur. Banka bu konuda gereken desteği vererek kolaylıklar sağlar. Mudabara içerisinde işten anlayan bir ortak bulunur. Diğer kişi ise sermayeyi karşılar. Biri işi bilir öteki ise işi yapar. Bu sayede gerekli amaç ortamı oluşur. Projenin bütün ve genel masraflarını sermayeye sahip olan kişi karşılar. Bu sayede oluşan kazanç ve kâr paylaşılır. Dördüncü yöntem ise Müşaraka yöntemi adı verilen seçenektir. Kâr zarar ortaklığı olarakta bilinmektedir. Fakat Mudabara olayından farkı, bu yöntemde iki taraf eşit para koyar. Sermaye denk verilir. Kâr ve zarar ortak ve eşit paylaşılır. Tam ve net bir ortaklık sistemi olarak kullanılır. Banka bu konularda iki farklı müşteriyi önererek bir araya getirir. Taleplere göre anlaşma yapılması sağlanır.  

Yorum Yap

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.
Destek