• İSTANBUL İMSAK  03:24 GÜNEŞ  05:24 ÖĞLE  13:10 İKİNDİ  17:10 AKŞAM  20:45 YATSI  22:36
  • 32,5164
  • 34,7944

Radyoloji Teknikeri Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Radyoloji-Teknikeri-300x300.png
a655a9e8-4807-4dc8-8780-869bf70be620.png

Üniversiteye hazırlık süreçlerinde yeniden gündem olan meslek ve maaşları konusunda bu hafta, radyoloji teknikeri maaşları konusunu inceleyeceğiz. Radyoloji teknikeri maaşları konusuna geçmeden önce, radyoloji teknikerliğine dair eğitim, iş süreci, haftalık çalışma saatleri, maaşları, çalışma şartları ve tüm merak ettikleriniz bu yazıda. Keyifli okumalar. Radyoloji Teknikerliği ve Görev Tanımları Radyoloji teknikeri sağlık sektöründe Radyoloji uzmanlarının yanında destek elemanı olarak görev yaparlar. Radyoloji teknikerliğini daha detaylı incelemek için görev tanımlarına göz atalım. Radyoloji teknikerlerinin görev tanımları ise şunlardır:

  • Radyoloji alanında güvenlik önlemlerini almak ve uygulamak,
  • Hastayı Radyografik alanda hazırlar ve bilgi verir,
  • Tıbbi görüntülenme cihazını hazır hale getirmek,
  • Manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülenmesi yapmak,
  • Görüntülerin e-kayıt işlemlerini yapmak,
  • Bir uzman doktor eşliğinde radyoopak madde enjekte etmek.
Bir radyoloji teknikerinin yukarıda sayılan görevlerinin yanı sıra uzman doktorunun verdiği özel görevleri yapması da gereklidir. Unutulmamalıdır ki, teknikerlik becerileri uzman bir doktorun deneyimleri ile perçinlendiğinde yetkiler artarak meslekte profesyonellik başlar.     Radyoloji Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı? Radyoloji teknikeri olmak için 2 yıllık bir ön lisans bölümü bitirmek yeterlidir. Ön lisans olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında yer alan Röntgen ve Tıbbi Görüntüleme Sistemleri bölümü okunmalıdır. İlgili bu bölümden mezun olunarak Radyoloji teknikerliği mesleği icra edilmeye hak kazanılmış olur.     Radyoloji Teknikerliği Kaç Yıl Okunur? Radyoloji teknikerliği için ön lisans mezunu olmak yeterlidir. Lisans 4 yıl, ön lisans 2 yıl olduğu için, bu mesleği icra edebilmek için 2 yıllık ilgili bölümden mezun olmak yeterlidir.   Radyoloji Teknikerliği Zor Bir Bölüm Müdür? Radyoloji teknikerliği öncesinde ilgili sağlık meslek liselerinde temel eğitim alınırsa hiç de zor bir bölüm değildir. Elbette zorluk derecesi kişiden kişiye değişebilir ancak genel hatları ile sağlık bilimlerine yatkın kişilerin zevkle yapacağı bir bölümdür.   Radyoloji Teknikerliği Hangi Üniversitelerde Vardır? Radyoloji teknikeri olabilmek için bitirilmesi gereken Tıbbi Sekreterlik bölümünün hangi devlet üniversitelerinde olduğunu biliyor muydunuz? İşte o üniversiteler…   Radyoloji Teknikerliğinin Bulunduğu Devlet Üniversiteleri Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Afyonkarahisar Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi…     Radyoloji Teknikerlerinin Çalışma Alanları Radyoloji teknikerleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olduktan sonra devlet hastaneleri, özel tıp merkezleri, üniversite hastaneleri, özel görüntüleme merkezleri, özel hastanelerde çalışabilirler. Radyoloji teknikerleri buralarda Fluoroskopi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi, Anjiografi, Radyoterapi departmanlarında tekniker olarak çalışabilir.   Radyoloji Teknikerleri Haftada Kaç Saat Çalışır? Radyoloji Teknikerlerinin günlük çalışma saati 7’dir. Bir haftada toplam 35 saat çalışan teknikerler için, kanuni süreyi aşmayacak şekilde vardiya sistemi ile de çalışabilir. Radyoloji Teknikerlerinin yıllık çalışma süresine bağlı olarak izin hakları mevcuttur. Kanuna göre, yıllık ücretli izin süreleri ise diğer işçiler ile paraleldir. Daha detaylı bilgi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “sağlık çalışanları yönetmeliğini” inceleyebilir, tüm detaylara yönetmelikten ulaşabilirsiniz. Ek olarak radyoloji teknikerleri acil tanı durumlarında nöbet tutabilir, azami çalışma süreleri ise günlük 5 saattir.   Radyoloji Teknikerlerinin Maaşları Ne Kadar? Radyoloji Teknikerlerinin maaş aralıkları deneyime göre değişir. Radyoloji teknikerleri lisans mezunları olmaları durumunda bölüm şefliği yapabilirken, iki yıllık ön lisans mezunları ise teknikerlik yapabilir. 2022 yılına göre Radyoloji Teknikerlerinin maaşı 4500 TL ile 8850 TL arasında değişiklik gösterir. Bu ücretin sektördeki deneyime göre arttığı unutulmamalıdır.   Devlet Hastanelerinde Radyoloji Teknikeri Maaşları 2022 yılında yapılan son zamlara göre en düşük memur maaşı 6.429 TL’dir. Maaşa yapılan mesai, ek ödeme gibi faktörler ile maaş 8.500 TL’yi bulmaktadır.   Özel Hastanelerde Radyoloji Teknikeri Maaşları Özel sektördeki maaşlar ise asgari ücretten başlamaktadır. Ücretler 4250 TL’den başlayarak yine tecrübe, öğrenim durumu ve referansa göre 6000 TL’ye kadar çıkmaktadır.   Sözleşmeli Radyoloji Teknikeri Maaşları Kamuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı bulunan hastanelerde yeni alılar genellikle sözleşmeli olarak yapılır. Karşılaştırıldığında devlet maaşı ile sözleşmeli maaş aynı olsa da aradaki fark, kadro yerine yıllık yenilenen sözleşmenin olmasıdır. 2022 yılı için sözleşmeli radyoloji teknikeri maaşları en düşük 6900 TL olup, ilave ödemeler ile 7500 TL’ye kadar çıkar.   Yurtdışında Radyoloji Teknikeri Maaşları Ülkeden ülkeye farklılık gösteren Radyoloji Teknikerliği maaşlarını özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde değerlendirecek olursak maaşların 2000-2500 euro arasında olduğunu söyleyebiliriz. Euro’nun anlık TL değerinden radyoloji teknikeri maaşları detayını hesaplayabilirsiniz.   Radyoloji Teknikeri Emekli Maaşları Radyoloji teknikerliğinin fiili hizmet zammı ve yıpranma payı ile daha da erken emekli olabileceğini söylemek mümkün. Kişiden kişiye prim ödeme tarihi ile hesaplanan emeklilik yaşı esas kazancınıza göre değişiklik gösterir. Ortalama bir ücret verilmesi gerekirse, 2022 yılı için bu tutar, 3500 TL civarındadır.   Radyoloji Teknikerlerinin Maaşlarını Etkileyen FaktörlerRadyoloji teknikeri maaşları konusunun deneyime göre değiştiğini söylemiştik. Buradan hareketle maaşı etkileyen öğrenim durumu, hizmet yılı, derece, mesai, eş ve çocuk yardımına göre şekillenir. Şimdi bu faktörleri daha detaylı açıklayalım. Öğrenim Durumu: İlgili bölümlerden mezun kişilerin lisans dereceleri, uzmanlık alanları ve kendilerini geliştirmelerine özel araştırmalara bağlı olarak kıdemleri artar. Hizmet Yılı: Bu faktör maaşı en çok etkileyenlerden biridir. Sektörde geçirilen yıllara göre teknikerliğin derecesi artar. Bu faktör hem devlet hem de özel hastaneler için geçerlidir. Derece: Devlet memurlarında maaşı etkileyen faktörlerden biridir. Mesai: Radyoloji teknikerlerinin maaşlarının anlık olarak en iyi artma şekli mesailerdir. Kısa süre içerisinde artan bir maaş hedefindeyseniz, ek mesailer yaparak maaşınızı artırabilirsiniz. Eş ve Çocuk Yardımı: Birçok meslekte yer aldığı gibi, eşi çalışmayan kişilere eş ve çocuk yardımı yapılır. 2022 yılının rakamlarına göre, eş yardımından aylık 535 TL, 0-6 yaş arası çocuklar için ise 117 TL yardım alınır.   Tıbbi Görüntülenme Teknikerleri İçin Nöbet Ücretleri 2022 yılında açıklanan son mesai ücretlerine göre radyoloji teknikeri maaşları, Dini bayramlarda özellikli birimler mesai ücreti: 39,44 TL Dini bayram normal nöbet ücreti: 26,29 TL Normal Nöbet Ücreti: 21,03 TL Özellikli Birimler mesai ücretleri: 31,55 TL (Özellikli birimler: Diyaliz, Yoğun bakım, Acil servis, 112 Acil, Ameliyathane)        

Yorum Yap

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.
Destek