• İSTANBUL İMSAK  03:34 GÜNEŞ  05:29 ÖĞLE  13:07 İKİNDİ  17:05 AKŞAM  20:34 YATSI  22:20
  • 32,189
  • 34,9449

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL-SORUMLULUK-PROJELERI-300x300.png

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilecek olan bu mobil uygulamanın tanıtımını gerçekleştirmeden önce ne gibi eklentilere sahip olduğunu ve bu eklentilerin ne denli önemli olduğuna değinmek gerekmektedir. Eklentilerimizden birkaçından bahsedecek olur isek bunlar; çevre kirliliği kadına şiddet, sokak hayvanlarına yardım ve benzeri unsurlardır. [caption id="attachment_10106" align="alignnone" width="300"] SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI[/caption] Yukarıda bahsettiğimiz üzere olan olumsuz olay ve olguların kimi zamanlarda geç kalınmış olması sebebi ile bir cana veyahut bir çevreye çok büyü k zararlar vermekle beraber büyük etkiler ve kalıcı izler bırakabilmektedir. Bu nedenle çevreye saygılı, canlıları seven, bilinci olan tüm bireylerin ve kurum ile kuruluşların tek çatı altında toplanması önemli öcüde fayda sağlayabilmektedir. Uygulamamız içerisinde tüm sosyal sorumluluk kategorilerinin bulunması ile tamamen anlık olmak üzere tüm sorunlara karşın bildiri erilmektedir. Peki dünyamızda ne gibi sorunlar ile karşı karşıyayız? Bunlardan bazıları aşağıda bahsettiğimiz şekildedir.   ÇEVRE KİRLİLİĞİ Çevre kirliliği günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorundur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde nehirlerin %40'ı ve göllerin %46'sı balıkçılık, yüzme ve su yaşamı için çok kirli. Her yıl 1,2 trilyon galon arıtılmamış yağmur suyu, endüstriyel atık ve kanalizasyon Amerikan sularına dökülmektedir. Dünyadaki üst toprağın üçte biri zaten bozulmuş durumda ve yetersiz tarım ve endüstriyel uygulamalar ile ormansızlaşmanın neden olduğu mevcut toprak bozulma hızındadır. Bu sebeple Dünyadaki üst toprağın çoğu önümüzdeki 60 yıl içinde yok olabilir. Her biri çevreyi ve canlı organizmaları kendi tarzında etkileyen birçok kirlilik kaynağı vardır Bunlar Hava kirliliği / Su kirliliği / toprak kirliliğidir. HAVA KİRLİLİĞİ İki tür hava kirletici vardır: birincil ve ikincil. Birincil kirleticiler doğrudan kaynaklarından yayılırken, birincil kirleticiler atmosferde reaksiyona girdiğinde ikincil kirleticiler oluşur. Fosil yakıtların ulaşım ve elektrik için yakılması hem birincil hem de ikincil kirleticiler üretir ve en büyük hava kirliliği kaynaklarından biridir. Araç egzozu, hidrokarbonlar, nitrojen oksitler ve karbon monoksit dahil olmak üzere tehlikeli gazlar ve partikül maddeler içerir. Bu gazlar atmosfere yükselir ve daha da zehirli gazlar oluşturmak için diğer atmosferik gazlarla reaksiyona girer.   Dünya Enstitüsü'ne göre, tarımda gübrelerin yoğun kullanımı, Avrupa, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunu etkileyen, ince parçacıklı hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik düzeyinin, bu ülkelerdeki diğer tüm ince parçacıklı hava kirliliği kaynaklarını aştığına inanılmaktadır.   SU KİRLİLİĞİ Besin kirliliği, kanalizasyon ve gübrelerden kaynaklanır. Bu kaynaklardaki yüksek seviyedeki besin maddeleri su kütlelerine girer ve suyu içilmez hale getirebilen ve oksijeni tüketerek su yaşamının ölümüne yol açan yosun ve yabani otların büyümesini teşvik eder. Mahsullere ve yerleşim yerlerine uygulanan pestisitler ve herbisitler toprakta yoğunlaşarak yağmur suları ve akıntılarla yer altı sularına taşınır. Bu nedenlerden dolayı, biri su için her kuyu açtığında, kirleticiler için kontrol edilmelidir. Endüstriyel atıklar, kükürt, kurşun ve cıva, nitratlar ve fosfatlar ve petrol sızıntıları gibi birincil ve ikincil kirleticiler oluşturduğundan, su kirliliğinin ana nedenlerinden biridir. Gelişmekte olan ülkelerde katı atıkların yaklaşık %70'i doğrudan okyanusa veya denize atılıyor. Bu, deniz canlılarına zarar vermek ve onları öldürmek de dahil olmak üzere, sonunda insanları etkileyen ciddi sorunlara neden olur. TOPRAK KİRLİLİĞİ Arazi kirliliği, insan faaliyetleri ve arazi kaynaklarının yanlış kullanımı sonucu arazinin tahrip edilmesidir. İnsanlar toprağa pestisitler ve herbisitler gibi kimyasallar uyguladığında, atıkları uygunsuz bir şekilde elden çıkardığında ve madencilikte dikkatsizce mineralleri kullandığında ortaya çıkar. Toprak ayrıca sızan yeraltı septik tankları, kanalizasyon sistemleri, çöplüklerden zararlı maddelerin sızması ve endüstriyel tesislerden gelen kanalizasyonun nehirlere ve okyanuslara doğrudan deşarjı ile kirlenir. Yağmur ve sel, kirleticileri halihazırda kirlenmiş olan diğer topraklardan başka yerlere taşıyabilir. Tarımsal faaliyetler sonucu aşırı tarım ve aşırı otlatma toprağın besin değerini ve yapısını kaybetmesine neden olarak toprak bozulmasına, diğer bir toprak kirliliğine neden olur. Düzenli depolama alanları, zararlı maddeleri toprağa ve su yollarına sızdırabilir ve çok hoş olmayan kokular oluşturabilir ve hastalık taşıyan kemirgenler için üreme alanlarıdır.   KADINA ŞİDDET Aile içi şiddet sorunuyla karşı karşıya kalan kadınlar için hiçbir proje oluşturulmamıştır, ancak aynı zamanda, örneğin bir taksiye binerken veya bir yolda yürürken sevdiklerini tehlike anında bilgilendirmesi gereken herkes için geçerlidir. Gerekirse karanlık sokak bu gibi bir olumsuz etkene yol açabilir. Kadına yönelik şiddet, özellikle birlikte olduğu kişi tarafından ve kadına yönelik cinsel şiddet, ciddi bir halk sağlığı sorunu ve insan hakları ihlalidir. DSÖ tarafından yayınlanan tahminlere göre, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri (%30) yaşamları boyunca birlikte oldukları bir partner tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete veya başka bir kişi tarafından cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Çoğu durumda bu, yakın partner şiddetidir. Dünya çapında, bir ilişki içinde olan 15-49 yaş arası kadınların neredeyse üçte biri (%27), yaşamları boyunca birlikte oldukları partnerleri tarafından bir tür fiziksel ve/veya cinsel istismara maruz kaldıklarını bildirmektedir. SOKAK HAYVANLARI Zehirlenme, donma, diğer hayvanlar tarafından yaralanma veya kovalanma ve bazen öldürülme, bir arabanın çarpması veya ezilme ve acı verici bir ölüme maruz kalma, kuduz, hamilelik, pire, keneler, açlıktan ölmek, kanalizasyon borularına veya kanalizasyona düşmek gibi birçok etkene bağlı olarak sokak hayvanları zarar görebilmektedir. Bu gibi olumsuzluklar ile mücadele eden hayvan sever bireylerin sorunları tespit etmekte olduğu da gayet aşikâr. Tam olarak bu bağlamda devreye giren uygulamamız tespit ve gerekli kişilere ulaşma durumunda oldukça büyük bir imkân sağlamakta. Sokak hayvanlarının sorumluluğumuz altında olduğunu kesinlikle unutmamalı ve onlara tüm insanoğlunun yardımcı olması gerektiği akıllara kazınmalıdır. Hayırseverliğin anı sıra kediler, köpekler ve benzeri sokak hayvanları da ekosistemin parçası olmakla beraber şayet nesilleri tükenir ise dünyamızda farklı birçok yeni sorunlar ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle sorumluluğumuz altına olan bu canlıların korunması hem bizler hem de dünyamız için önemli ölçüde gereklidir. PROJEMİZİN ÖRNEKLER İLE TANITIMIYukarıda anlatılan olumsuz etkenlerin tespiti bazı durumlarda oldukça zor ve geç olabilmektedir. Örneğin bir kadını taciz etmek amacı ile takip eden kişinin herhangi bir yaklaşımı gerçekleşmeden, olayın konum gibi gereksinimlerin bildirisi gerekmektedir. Aksi taktirde geç kalınır ve kötü niyetli kişi amacına ulaşabilir. Başka bir örnek verilecek olur ise sokak hayvanlarının olumsuz nedenlerden ötürü başına gelen sonuçların tespitinin yapılması amacı ile uygulamamız kullanılabilmektedir. Sokakta yürür iken veyahut herhangi bir alanda sakatlanmış, aç kalmış, yaralanmış hayvanların acil yardıma ihtiyaç duyulması dahilinde fotoğraf, konum ve yazılı bildiri ile ilgili kişilere anlık olarak aktarılabilmektedir. Aynı zamanda kazalar, çevre kirliliği, yardıma ihtiyaç duyan insanlar ve benzeri olumsuz etkenler için de uygulamamız kullanılarak anında tespit sağlanmakta ve bir diğer taraftan ise ilgili sosyal sorumluluk kurum ve kuruluşlarına veya hayırsever bireylere ulaşılabilmektedir. Sosyal Sorumluluk altında gerçekleşecek olan bu projemiz daha öncesinde de bahsettiğimiz üzere bir mobil uygulamadır. Uygulamamızda yeni bir üyelik açmak isteyen bireyler kimlikleri ile kurum ve kuruluşlar ise gerekli belgeler dahilide kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bu durumun sebebi ise uygulamamızın daha güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi, gerçek üyeliklere ev sahipliği yapmasını amaçlamaktır.  

Destek