• İSTANBUL İMSAK  03:25 GÜNEŞ  05:26 ÖĞLE  13:11 İKİNDİ  17:11 AKŞAM  20:47 YATSI  22:39
  • 32,84
  • 35,1096

Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi?

Kiracıların belli bir tarihte, içinde bulunduğu taşınmazı, ofisi ya da konutu boşaltacağına dair imzaladığı yazılı belge, tahliye taahhütnamesidir.

tahliye-taahhutnamesi-nedir-tahliye-taahhutnamesi-ile-kiraci-cikartilabilir-mi.png
a655a9e8-4807-4dc8-8780-869bf70be620.png

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kendi başına taahhütname bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı kişinin üzerine aldığını bildiren yazılı bir belge türüdür. Tahliye taahhütnamesi belgesi ise kiracının belli bir tarihte evi ya da iş yerini boşaltacağını belirten bir belgedir. Bu belgenin icra edilebilir özelliği vardır. Yazılı olarak hazırlanması ise belgenin geçerli olması için yasal şarttır.

Tahliye taahhütnamesi belirlenmiş olan yasal şartlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Aksi takdirde geçerliliğini yitirebilir ve hem kiracı hem de mülk sahibi için bir anlamı ya da resmî belge olarak kabul edilme ihtimali kalmaz. Bir diğer önemli nokta da tahliye taahhütnamesinin bizzat kiracı tarafından hazırlanması zorunluluğudur.
 

Tahliye taahhütnamesi yasal mı?

Hukuki geçerliliği bulunan ve resmî bir belge olan tahliye taahhütnamesi yasal kabul edilir. Herhangi aksi bir durumda mahkemelerde de sunulabilen bir belgedir. Yapılmış olan kira sözleşmesi bittiği zaman kiraya verilen taşınmazın tahliyesi adına çok önemli bir belgedir. Kiracının mülkü boşaltacağına dair yazılı beyanıdır.

Mülk sahibi olan kişi, kiracının tahliye taahhütnamesi ile taşınmaz mülkü belirtilen süre içinde boşaltacağına dair garanti almış olur. Böylece mülkün boşaltma zamanı geldiğinde hem kiracı hem de mülk sahibi için süreç daha kolay ve kısa olacaktır. Yasal olan bu belge Türk Borçlar Kanunu madde 352 doğrultusunda düzenlenir.

Tahliye taahhütnamesi şartları nelerdir?

Kanunlar tarafından belirlenmiş olan ve hem kiracıyı hem de mülk sahibini garanti altına alan tahliye taahhütnamesi şartları şunlardır:

  • Taahhütnamenin yazılı olarak hazırlanmış olması,
  • Taahhütnamenin kiracı ya da yetkilendirdiği vekili tarafından verilmesi,
  • Taahhüdün kiracının kiralanan belli bir tarihte mülkü boşaltacağını beyan eden bir içeriği olması,
  • Belgenin kiralananın kiracıya verilmesinden sonra teslim edilmiş olması.

Tahliye taahhütnamesi hangi şartlarda geçerli olur?

Belirlenen şartlar doğrultusunda hazırlanmış olan tahliye taahhütnameleri yasal olarak geçerli kabul edilir. Eğer şartlara uygun olarak hazırlanmazsa tahliye taahhütnamesinin hiçbir geçerliliği bulunmaz.
Şahsen kiralayan kişi tarafından hazırlanması baş koşul olan tahliye taahhütnamesi kiralayan kişinin yetki verdiği resmî bir vekil tarafından da teslim edilebilir. Önemli olan kiralayan kişinin mülkü kiraladıktan sonra belgeyi teslim etmesidir.

Tahliye taahhütnamesi ne zaman geçersiz olur?

Tahliye taahhütnamesinin yasal geçerliliğinin bulunmadığı bazı durumlar da vardır. Eğer bir tahliye taahhütnamesi belgesi şartlara uygun olarak hazırlanmazsa geçersiz olur.

Hazırlanan tahliye taahhütnamesi kiralanan mülkün boşaltılacağı tarihi ve kesin olarak bu tarihte boşaltılacağına dair beyanı içermek durumundadır. Aksi takdirde belgenin hiçbir yasal geçerliliği kalmaz.

Tahliye taahhütnamesi hangi hâllerde geçersiz olur?

Kiracı tarafından hazırlanması şartı bulunan tahliye taahhütnamesinin yasal geçerliliğinin bulunmayacağı durumlar şunlardır:

  • Belgede kiralayanın mülkü boşaltacağına dair açık beyanının olmaması,
  • Kiralanan mülkün ne zaman boşaltılacağının tarih olarak net bir şekilde belirtilmemesi,
  • Kiralayan kişi tarafından hazırlanmaması.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye kaç ay sürer?

Kira tahliye taahhütnamesi ile birlikte tahliye süreci 6 ay ya da 1 yıl arasında değişebilir. Bu sürelerde bazı değişiklikler de olabilir. Örneğin, kiracı taahhütnamede yer alan imzaya itiraz ederse dosyada yer alan imzanın incelenmesine gidilir.

Boş tahliye taahhütnamesi sonradan doldurulabilir. Bu durum belgenin geçersizliği konusunda bir durum teşkil etmez. Yargıtayın kararı doğrultusunda boş taahhütname daha sonra doldurulsa da geçerli olur.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi?

Hazırlanan tahliye taahhütnamesinde kiracının konutu ya da iş yerini boşaltacağına dair açık ve anlaşılır beyanı, ifadesi bulunmalıdır. Ayrıca hangi tarihte boşaltacağı da net olarak belge üzerinde yer almalıdır. Belgenin kira işlemi gerçekleştikten sonra teslim edilmesi de bir diğer önemli noktadır. Bir tahliye taahhüdünün geçerlilik süresi 1 yıldır. Taahhütname kira sözleşmesinin imzalanması esnasında ya da imzalar atılmadan önce verilmişse geçersiz kabul edilir ve yasal hükmü olmaz.

Mülk sahibini de kiracıyı da koruyan bu belge ile eğer verilen taahhüt yerine getirilmezse yasal işlemler başlatılabilir. Ev sahibi ya da iş yeri sahibi, taahhüt ettiği tarihte, süre dolduğu hâlde, kiraladığı yerden çıkmayan bir kiracıyı icra takibine verebilir. Bu yol ile de kiracıyı o mülkten çıkartma hakkına sahip olabilir.

Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi mümkün olan bir durumdur. Ancak kiracının da itiraz edebileceği durumlar ve itiraz hakları vardır. Örnek olarak kiracı belge üzerinde yer alan imzadan emin olmayabilir. Bu noktada inceleme başlatılır.

Kira tahliye taahhütnamesi belgede belirtilen sürede kiracı tarafından mülk boşaltılmazsa mülk sahibi tarafından 1 ay içinde icra takibine verilebilir. Mülk sahibine tahliye davası açma hakkı doğar. Talep yetkili olan icra dairesine yapılmalıdır.

Mülk sahibi olan kişi, taşınmazının tahliye edilmesi gereken tarihten başlayarak 1 ay içinde icra takibi işlemini başlatması gerekir. İcra takibi başlatıldığı takdirde icra dairesi, kiracı olan kişiye taşınmazın 15 gün içinde tahliye edilmesine ilişkin ihtar ve akabinde ödeme emri gönderir.

Tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracının tahliyesi meselesi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan 352 / 2 maddesinde düzenlenmiştir. Tahliye davasının ne kadar süreceği de karşı tarafın direnmesine (temerrüt) bağlı olarak belli olabilir.
Ortalama olarak bir tahliye davası 6 ay ile 1 yıl arası süren bir davadır. Dava sonucunda tahliye kararı çıkarsa kiracı taahhüttü bozduğu ve beyanına uygun davranmadığı için mahkeme kararı ile çıkartılır ve borçlandırılır.

Yorum Yap

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.
Destek